Top

Články a Médiá

Do CARPATHIAN hľadáme CEO

Kto sme ?

Sme butiková právno-daňovo-účtovná poradenská kancelária skladajúca sa primárne z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax (www.highgate.sk) a daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting (www.carpathianag.sk – bývalý CARPATHIAN Advisory Group). Vyrástli sme na podklade skúseností a pracovných návykov z dvoch najlepších medzinárodných advokátskych kancelárií na slovenskom trhu (Dentons a Allen & Overy) a výborne zozbieraného tímu kolegov. Ročné tržby skupiny tvoria približne 1,35 mil. EUR a posledný 12-mesačný EBITDAC bol na úrovni 500 tisíc EUR. Ročné tržby z účtovníctva a účtovného poradenstva dosahujú zhruba 450 tisíc EUR. Účtovníctvo spolu s časťou daňového poradenstva, účtovným kontrolingom a transferovým oceňovaním tvoria rozsah služieb, ktorému má šéfovať nový CEO.

Koho účtujeme?

Účtujeme prevažne menšie (aj malé „jednoosobové s.r.o.“) a stredne veľké spoločnosti. Z hľadiska segmentácie sú to hlavne eshopy, poradenské spoločnosti a malé vývojové firmy. Účtujeme však aj obchodníka s cennými papiermi alebo menšie investičné fondy. Práve pri investičných fondoch je badať prvý dôkaz našej komplexnosti, keďže sme klientom tieto investičné fondy zakladali a daňovo – právne uložili do ich podnikateľskej štruktúry. A keďže za klientov plníme tiež pravidelné reportingové povinnosti voči NBS, klient tak má komfort, že na jednom mieste vyrieši nielen právno-daňové otázky, ale aj reguláciu a účtovníctvo.

V rámci účtovného poradenstva radíme pri účtovných previerkach (due diligence), klientom radíme so zlúčeniami, predajmi podnikov, či daňovom a účtovnom uchopení výskumu a vývoja. Relatívne nedávno sme sa začali venovať aj finančnému manažmentu, dopyt po ktorom vznikol organicky od klienta, ktorému sme robili účtovnú supervíziu (klient má interný účtovný tím).

Komu poskytujeme poradenstvo?

Ak to zúžime iba na právno-daňové poradenstvo, tak klientmi sú štandardne mladé slovenské a dynamicky rozvíjajúce sa spoločnosti, ktorým radíme pri zamestnaneckých akciách, štruktúrovaní podnikania z hľadiska právnej ochrany a daní, či pri nastavení vzťahov s investormi a EXIToch. Okrem toho radíme veľkým domácim a zahraničným korporáciám pri rôznych daňových otázkach v transakčnom poradenstve, čo zahŕňa napríklad daňové poradenstvo pri syndikovaných úveroch, sekuritizácii pohľadávok, emisii dlhopisov alebo M&A. Venujeme sa tiež daňovým kontrolám a zastupovaniu klientov pred súdmi v daňových sporoch. Len nedávno som napísal svoju prvú ústavnú sťažnosť týkajúcu sa porušenia ústavných práv pri daňových kontrolách a som na to veľmi hrdý.

Daňovo-právne poradenstvo je však primárne doménou našej advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax, takže úlohou CEO nebude venovať sa tejto agende. Ak by mal byť nový CEO daňovým poradcom, ten priestor na sofistikovanú daňovo-poradenskú prácu tu však určite je.

Čo ponúkame?

Pred koronou by som napísal klišé tohto typu: „byť súčasťou dynamicky rastúcej spoločnosti…“. Doteraz bola riziková prirážka v biznise X, odteraz je to X + „act of God“. Korona nám ukázala ako všeobecne volatilný môže byť ekonomický život. Tak volatilný, že takéto bezobsažné a nič nekaziace heslá dnes nedávajú zmysel. Neverím totiž, že niekto dnes v podnikaní sebavedomo dovidí do Vianoc.

Čo však dáva zmysel pri zlepšovaní nálady v diskusii o budúcnosti je analýza fundamentov, na ktorých je naše podnikanie postavené. Snažíme sa celý čas, aby tie fundamenty boli čo najzdravšie čo do obsahu ako aj vzťahov. Aj preto prednášame, organizujeme konferencie, webináre, vyjadrujeme sa pravidelne v médiách a píšeme odborné blogy. Spoločným menovateľom týchto aktivít je práve vzdelávanie a neustále nové odborné impulzy, hlavne z praxe. A preto verím, že tu na Vianoce budeme.

Odmena

 • Mesačná fixná odmena medzi 4 000 – 6 000 EUR podľa skúseností uchádzača;
 • Pravidelná variabilná odmena podľa zadefinovaných KPI.

Obsah práce

 • Daňové a účtovné poradenstvo pre tuzemských a zahraničných klientov (cca 50 % práce);
 • Vedenie tímu cca 10 ľudí;
 • Vytváranie obsahu služieb do budúcnosti – dôraz na automatizáciu procesov a poradenskú pridanú hodnotu;
 • Nastavovanie marketingovej stratégie spolu s internými a externými kapacitami;
 • Komunikácia s IT dodávateľmi v súvislosti s internými IT projektami na účtovníctvo;
 • Nastavovanie budgetov;
 • Komunikácia s klientmi a potenciálnymi klientmi; a
 • Reprezentácia spoločnosti.

Koho hľadáme?

Hľadáme niekoho, kto chce s nami ďalej budovať toto na Slovensku unikátne poradensko-účtovné zoskupenie. Hľadáme niekoho, komu imponuje 50% svojho času venovať daniam a účtovníctvu a 50% rozvoju firmy. Hľadáme jednoducho niekoho, kto má „drive“ a chce a vie vecami efektívne hýbať, kto je možno vyhoretý v súčasnej pozícii a myslí si, že v ňom existuje priestor na nové smerovanie. Uchádzač by mal mať hlavne:

 • rozsiahle skúsenosti s daňami a účtovníctvom (licencia na daňového poradcu nie je podmienkou);
 • výbornú znalosť anglického jazyka;
 • skúsenosti s vedením tímu; a
 • skúsenosti s komunikáciou s klientmi a potenciálnymi klientmi.

A prečo to už nechcem ďalej robiť ja?

Pointu deľby práce pochopili už naši predkovia v neolite, keď začali oddeľovať vykonávanie remesiel od poľnohospodárstva. Aj bez toho, aby sme teraz skúmali teórie komparatívnych výhod v dielach klasických ekonómov vieme, aj bez zapojenia iného ako laického uvažovania pochopiť, že anglicky sa človek naučí lepšie a rýchlejšie, ak sa popritom neučí ďalšie tri jazyky. A preto, ak sú v dedine traja majstri na elektrinu, murárčinu a obuv, nikdy nebudú takí dobrí obuvníci ako ten štvrtý, ktorý sa špecializuje iba na obuv. A preto, ak chceme ďalej budovať zdravé fundamenty vo firme, jediné riešenie je zabezpečiť ďalšiu deľbu práce. A nový CEO je práve tým prirodzeným vyústením dnešnej situácie.

Vedeniu CARPATHIAN sa dnes nevenujem plnohodnotne. Venujem sa hlavne právnemu a daňovému poradenstvu. A aj keď viem, že bez tohto poradenstva by sme u nás nemali kritickú časť klientov, CARPATHIAN potrebuje viac a niečo lepšie, potrebuje reálneho CEO. A ja tiež nechcem byť donekonečna nervózny z toho, že som cez víkend vstal až o 5:00, lebo musím stihnúť A až Z.

 

Ak vás táto pozícia zaujíma, dajte mi prosím vedieť.