Top

Publikácie

Seminár o daňovej optimalizácii a štrukturovaní podnikania

Peter Varga bude rozprávať o najnovších trendoch v daňovej optimalizácií na seminári organizovanom Wolters Kluwer. Seminár je určený najmä pre podnikateľov, advokátov, daňových poradcov a manažérov. Obsahom seminára bude, okrem iného, nahliadnutie do problematiky daňovej optimalizácie v kontexte aktuálnych regulačných trendov, definovanie rozdielu medzi legálnou a nelegálnou daňovou optimalizáciou, či ukážka viacerých slovenských ako aj medzinárodných daňovo-optimalizačných štruktúr.

Viac informácií o tomto podujatí nájdete tu: https://www.wolterskluwer.sk/sk/danova-optimalizacia-a-strukturovanie-podnikania.p3617.html

ŠKOLENIA NA MIERU

Organizujeme školenia na mieru priamo spojené s našou praxou a poznatkami.

kontakt