Top

Články a Médiá

PODNIKÁTE AJ V ZAHRANIČÍ ? POZOR NA DAŇOVÉ RIZIKÁ

Hranice sa stierajú a vzdialenosti relativizujú. Expandovať dnes zo Slovenska do zahraničia je vďaka informačným technológiám oveľa jednoduchšie ako kedysi. To však so sebou prináša aj množstvo daňových a praktických otázok ako aj daňovo optimalizačných výziev, ktorým sa budeme venovať v tomto článku.

Nepopáľte sa ako Boris Becker

Vzhľadom na silnejúci tlak zo strany daňových úradov, rozsiahlejšiu a flexibilnejšiu medzinárodnú spoluprácu a vyššie sankcie, môže opomenutie analýzy daňových konsekvencií cezhraničnej aktivity zapríčiniť viacero negatívnych dôsledkov. Asi najznámejším potrestaným hriešnikom bol niekdajší vynikajúci nemecký tenista, Boris Becker, ktorý sa popálil na podcenení vzniku tzv. daňovej rezidencie v Nemecku. Inými slovami, Beckerova fyzická prítomnosť bola v Nemecku tak silná, že mu to založilo povinnosť platiť dane zo svojich celosvetových príjmov v Nemecku a nie v Monaku ako deklaroval. A keďže ich neplatil, dostal obrovskú pokutu a takmer sa pobral do väzenia.

Slovenská firma nemusí byť povinná platiť dane na Slovensku, ale v zahraničí

Slovenská spoločnosť nemusí mať povinnosť platiť dane zo svojich celosvetových príjmov práve alebo len na Slovensku. Túto povinnosť môže mať aj v krajine, kde sú napríklad fyzicky prítomní jej štatutárni predstavitelia. V konečnom dôsledku by to mohlo znamenať aj to, že príjmy takejto spoločnosti by dorubil zahraničný daňový úrad a to aj napriek tomu, že daň už bola zaplatená na Slovensku.

Expanzia slovenskej spoločnosti so sebou prináša aj niekoľko ďalších otáznikov ako napríklad:

 • Ak má takáto firma príjmy zo zahraničia, kde ich má zdaniť?
 • Je povinná sa niekde v zahraničí aj registrovať?
 • Ak vypláca úroky alebo licenčné poplatky, je povinná zraziť daň? Koľko? V ktorej krajine?
 • Je potrebné si preventívne žiadať od svojich partnerov daňové potvrdenia, aby sa tak v prípade daňovej kontroly dalo obhájiť správne zrazenie zrážkovej dane napríklad na licenčné poplatky?
 • Čo s platbami do krajín mimo EÚ alebo OECD?
 • Môže poskytovanie služieb elektronicky zahraničným klientom založiť povinnosť platiť daň alebo sa registrovať v krajine klienta?
 • Čo s DPH pri cezhraničných transakciách? Kedy je potrebné sa v zahraničí registrovať?
 • Ako nastaviť ceny so spriaznenými osobami a aké sankcie hrozia, ak tieto ceny nezodpovedajú trhovým cenám? Musí mať firma transferovú dokumentáciu? Akú?
 • Je nesúlad s daňovými predpismi aj daňový trestný čin?

Expanzia prináša aj nové možnosti na daňovú optimalizáciu

Svet je nesmierne konkurenčný a podnikanie preto musí byť čo najefektívnejšie. Platiť dane zbytočne v prípadoch, kedy nemusíte, môže byť aj rozhodujúci faktor vašej úspešnosti:

 • Prečo platiť daň z dividend, ak sa jej dá jednoducho vyhnúť?
 • Kde je najlepšie držať práva duševného vlastníctva?
 • Ako najlepšie nastaviť štruktúru, ak chcete investovať?
 • Sú pri financovaní lepšie dlhopisy alebo úver?
 • Z právneho a daňového pohľadu je lepšie kúpiť celú firmu, podnik alebo iba konkrétnu vec?
 • Čo ak ste niekde zaplatili daň, ako sa potom vyhnúť tomu, aby ste z tých istých príjmov neplatili daň aj na Slovensku? Môžete si o zaplatenú daň požiadať spätne?

Zdržiavanie sa v zahraničí – pozor na daňové povinnosti v zahraničí

S expanziou firmy za hranice Slovenska často súvisí aj nevyhnutnosť cestovania jej štatutárnych predstaviteľov, čo môže mať pre nich významné daňové dôsledky. V niektorých krajinách sa fyzická osoba stane povinnou platiť daň zo svojich celosvetových príjmov až potom ako tam strávi 183 dní, niekde však jednoduchou registráciou svojho pobytu/príchodu na príslušnom úrade. Čo ak takúto povinnosť máte v dvoch alebo dokonca v troch krajinách? Máte platiť daň dva, respektíve tri krát z tých istých príjmov? Na Slovensku sa dnes stále ešte stále dividendy nezdaňujú. Kvalifikovaná fyzická prítomnosť slovenského občana v inej krajine však môže túto výhodu zrušiť. Dá sa tomu vyhnúť? Kde má fyzická osoba platiť zdravotné a sociálne odvody? Existujú možnosti na presunutie svojej povinnosti platiť daň a odvody zo svojich celosvetových príjmov do krajiny s nižším daňovým zaťažením a za akých podmienok?

Treba predvídať

Liberalizácie podnikania a s tým spojená harmonizácia právnych poriadkov a to hlavne v EÚ so sebou priniesla množstvo uľahčení pre podnikateľov. Nezodpovedané otázky však vďaka silnejším a efektívnejším kontrolným mechanizmom štátov dostávajú expandujúcich podnikateľov do rizika a ich zodpovedanie je preto čoraz nevyhnutnejšie. Vzhľadom na meniacu sa legislatívu a prístup daňových úradov je preto potrebné nastavovať svoje podnikania prezieravo, a teda aj s istým preventívnym odhadom budúceho vývoja. Ak by ste mali akékoľvek otázky, či pripomienky, radi Vám na ne odpovieme.