Top

Články a Médiá

Podniká UBER na Slovensku legálne? Právny a daňový pohľad do kuchyne UBER

Nedávne protesty taxikárov proti vodičom UBER na istý čas opäť rozvírili diskusné fóra k tejto téme. Ako vieme, UBER je vo všeobecnosti prezentovaný ako tzv. zdieľaná ekonomika, ktorá zvyšuje efektivitu využitia dopravných statkov a má tak pozitívny dopad napríklad na životné prostredie. Napriek tomu, že UBER má na Slovensku množstvo zákazníkov a podporovateľov, kritici UBER vyčítajú poskytovanie prepravných služieb vodičmi UBER bez príslušných povolení ako aj neplatenie daní a odvodov.

Ako vyplýva z podmienok, ktoré má UBER uverejnené na svojich webových stránkach, UBER zákazníkom na Slovensku poskytuje iba možnosť využiť ich aplikáciu. Prepravné služby, a teda aj adresovanie prípadných povinností vyplývajúcich z príslušnej regulácie osobnej dopravy je ponechané samotným vodičom UBER. Štát, podľa našich informácií, do činnosti UBER na Slovensku zatiaľ nezasahuje. Existuje však viacero oblastí, ktoré sú na Slovensku regulované, môžu zasahovať do činnosti UBER a do dverí ktorých môže štát, vrátane daňových úradov, dať svoju kontrolnú nohu. Ide teda nielen o otázky regulácie osobnej dopravy, ale aj o daňové a odvodové povinnosti, ktoré môžu vodičom UBER a holandskému UBER v tejto súvislosti vznikať.

Do akej miery a či vôbec sú povinní vodiči UBER postupovať podľa zákona o cestnej doprave? Je zárobková činnosť cez UBER podnikaním a za akých podmienok? Potrebuje vodič UBER rovnaké povolenie ako taxikár? Aký je právny a daňový režim medzi (i) zákazníkmi a UBER, (ii) UBER a vodičmi UBER a (iii) zákazníkmi a vodičmi UBER? Aké to má daňové a odvodové konsekvencie pre vodiča UBER? Je UBER povinný na Slovensku platiť daň z príjmov alebo DPH? –  Peter Varga.