Top

Články a Médiá

Peter Varga v rozhovore v TA3 o regulácii a daniach pri NFT

NFT sú z hľadiska aj súčasnej regulácie multidisciplinárny fenomén. Zasahujú dokonca oveľa väčší záber ako virtuálne meny a to nielen v daňovej, ale aj právnej a regulačnej oblasti. Peter Varga v rozhovore pre TA3 poskytol rýchly exkurz do základných myšlienkových vstupov pri uchopovaní NFT z regulačného hľadiska.

Celé video si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Téme NFT (aj celého krypta z pohľadu daní a práva) sa venujeme celkom intenzívne na našej platforme nielen v komerčnej oblasti nášho právneho, daňového a účtovného poradenstva, ale aj písaním článkov napríklad prostredníctvom našej platformy Crypto Tax & Law a prednáškami. Naše skúsenosti s krypto projektmi sú relatívne rozsiahle a aj preto veľkú časť našej energie vkladáme do informovania o práve a daniach v krypte. Sme súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva financií SR a finančnej správy, takže veríme, že tieto naše skúsenosti z praxe budú užitočné aj pre štát v ďalších, hlavne komplexnejších, legislatívnych počinoch. Cieľ je hlavne predvídateľnosť a férovosť v práve a zdaňovaní.

V oblasti NFT je to hlavne celkové uchopenie tohto fenoménu aspoň v tých základných interpretačných črtách. Od slovenského zákonodarcu však nie je možné objektívne očakávať plnohodnotné legislatívne prevzatie tejto agendy z viacerých hľadísk. Je to hlavne limitovaná ľudská a odborná kapacita, dynamickosť témy, ale hlavne obmedzená normotvorná pôsobnosť (viacero tém spadá do kompetencie EÚ). Je však dôležité vyslať minimálne interpretačný signál, ktorý pomôže všetkým, ktorí pracujú s NFT poznať, v ktorých právnych a daňových rámcoch sa ich činnosť nachádza a čo je možné očakávať od štátu v budúcnosti. V neposlednom rade je minimálne v oblasti zdaňovania potrebné vyslať povzbudzujúci signál, že štát chce byť spravodlivý a moderný.
 

Viac informácii o optimálnych právnych, daňových a účtovných riešeniach v krypte sa dozviete na webe Crypto Tax & Law. Získajte relevantný, zrozumiteľný a expertmi tvorený obsah pre právnu, daňovú a účtovnícku optimalizáciu krypta priamo do vašej e-mailovej schránky: