Top

Články a Médiá

Peter Varga prednášal o daňovej optimalizácii

Peter Varga prednášal na celodennom podujatí o daňovej optimalizácii organizovanom Wolters Kluwer SR. Predmetom prednášky boli viaceré právne, daňové, ale aj praktické súvislosti, ktoré je dnes potrebné s daňovou optimalizáciou spájať.

Daňová optimalizácia dnes musí byť morálna. Dnes už nie je možné optimalizovať jednoduchým vyvážaním zisku do offshorovej spoločnosti. Štát nielenže technicky obmedzuje využívanie týchto praktík (napríklad zavedenie 35% sadzby dane), ale čoraz viac tlačí na legitimitu optimalizácií. Inými slovami, ak podnikateľ optimalizuje dane alebo odvody, táto optimalizácia musí byť nielen legálna, ale aj legitímna/morálna. A daňová optimalizácia vie byť morálna. Ak sa napríklad podnikateľ na začiatku svojho podnikania rozhoduje medzi s.r.o. a živnosťou, pričom sa rozhodne pre jednu z týchto foriem na základe daní a odvodov, táto optimalizácia je legálna a morálna. Rovnako je legitímne/morálne podnikať cez offshorovú spoločnosť, ak toto podnikanie týmto spôsobom má aj iný ako daňový motív.

A teda aj napriek zvyšujúcej sa transparentnosti a tlaku štátov existuje a vždy bude existovať priestor na efektívnejšie podnikanie z hľadiska daní a odvodov. Preto predmetom tejto prednášky boli aj ukážky niektorých domácich ako aj medzinárodných štruktúr. Optimalizovať dnes dokáže nielen americký technologický gigant, ale aj jednoosobová slovenská s.r.o.. Prirodzene to však má a musí mať svoje zákonné limity, inak by sme išli sami proti sebe.

Našou úlohou nie je iba efektívne nastavovať klientom ich podnikanie, ale aj z právneho hľadiska posudzovať existujúce alebo navrhované štruktúry. Nielen slovenské právne prostredie predstavuje totiž významnú mieru právnej neistoty, keďže častokrát nevieme spoľahlivo oddeliť legálnu a legitímnu daňovú optimalizáciu od tej nelegálnej a nelegitímnej. Rovnako tiež právny poriadok vrátane praxe neposkytuje jasnú odpoveď na to, či následkom nejakého daňového deliktu je a má byť iba administratívna sankcia (napríklad pokuta) alebo ten delikt je tak významný, že sa nachádza až v trestnoprávnej rovine.

Keď sa snažíme vymedziť tieto hranice iba z daňového pohľadu, uchádzajú nám možno právne súvislosti. Ak sa na to pozeráme zasa iba z právneho pohľadu, uchádzajú nám možno daňové súvislosti. A navyše môžeme opomenúť dôsledný ústavnoprávny exkurz, ktorý je v týchto súvislostiach nesmierne dôležitý. Ak sa na otázke, či je alebo nie je nejaký daňový delikt aj trestný čin nevedia zhodnúť odborníci, nie je možné toto očakávať od podnikateľa. A následne viazať k takémuto konaniu podnikateľa trestnoprávne účinky by mohlo byť protiústavné. Navyše absencia akejsi podnikateľskej skúsenosti môže tiež dospieť k tomu, že vymedzenie hraníc jednotlivých typov daňových optimalizácií by nezahŕňalo všetky súvislosti v celej ich komplexnosti, ale bolo by len akýmsi strieľaním z brokovnice do diaľky.

Uvedomujeme si tak rozsiahlu škálu súvislosti, ktoré so sebou daňová optimalizácia prináša. Preto je našou úlohou pri nastavovaní štruktúr ako aj právnom posudzovaní už nastavených štruktúr v čo najväčšej miere brať do úvahy všetky relevantné aspekty, aby tak naše poradenstvo bolo komplexné a klient tak spokojný.