Top

Články a Médiá

Peter Varga prednášal na pôde Slovenskej komory daňových poradcov pre daňových poradcov a širšiu verejnosť o téme Patent Box

Slovensko sa stalo pre IT vývojové firmy daňovým rajom. Okrem superodpočtu (viac informácií) totiž štát relatívne nedávno implementoval do nášho zákona o dani z príjmov aj inštitút tzv. Patent Boxu (viac informácií). 

A práve Patent Box bol jednou z tém na nedávnych metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov na ktorej sa aj ako spoluprednášateľ predstavil Peter Varga. Popri prednáške o DPH v krypte (viac informácií) je práve téma Patent Box jednou z nosných tém, ktorej sa v CARPATHIAN spolu s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax pravidelne venujeme. 

Prednášky sa zúčastnil aj zástupca Ministerstva financií SR s ktorým sa rozprúdila veľmi zaujímavá a podnetná diskusia. Venovali sme sa napríklad postaveniu externistov (živnostníkov) vo výskumno-vývojom procese. Po dôkladnejšom právnom, daňovom a účtovnom rozbore je možné totiž dôjsť k záveru, že za určitých okolností nie je nevyhnutné mať iba zamestnancov. 

Okrem toho sme sa venovali technickému zhodnoteniu, či požiadavkám na kvalitatívnu úroveň výskumno-vývojových aktivít. 

Množstvo zaujímavých a hlavne v praxi využiteľných tém. Tak sme preto veľmi radi, že CARPATHIAN spolu s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax môže byť pri formovaní interpretácií pre uplatnenie Patent Boxu.

Pred rokom sa Petrovi Vargovi podarilo presvedčiť úspešnú SK IT firmu, aby sa z offshore presídlila na Slovensko. Jeden z hlavných dôvodov bol tzv. Patent Box (t.j. zdaňovanie ziskov pri 10,5 % sadzbe dane). Ak sa ďalej Patent Box skombinuje so superodpočtom, úspešná (nielen IT) firma nemusí platiť dane aj desaťročie. Prečo však stále niektorí chcú odísť zo Slovenska? 

S klientmi v rámci právneho a daňového poradenstva riešime množstvo dôvodov. Od potreby diverzifikácie právnych a praktických rizík, cez chýbajúce korporátne inštitúty ako napríklad „carried interest, „redeemable cumulative preference shares“ alebo „share redemption“ až po PR/investorské dôvody. Ak si štát dáva za cieľ motivovať podnikateľov neodchádzať do zahraničia so svojim podnikaním, Patent Box je určite veľmi významný motivačný prvok v komplexnej skladačke.