Top

Články a Médiá

OTVORILI SME NOVÉ ODDELENIE COMPLIANCE

Vzhľadom na výrazne narastajúci dopyt po poradenských službách v oblasti compliance (teda podnikanie v súlade s právnou reguláciou) sme v roku 2015 otvorili nové oddelenie Compliance, špecializujúce sa na poradenské služby compliance pre oblasť daní, ochrany osobných údajov a ochrany spotrebiteľa.

Novo vytvorené Compliance oddelenie stavia na našich predchádzajúcich skúsenostiach a službách poskytovaných klientom v týchto oblastiach. Členovia nášho Compliance oddelenia sú poprednými expertmi s bohatými skúsenosťami s prácou na štátnych orgánoch daňovej kontroly, Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a štátnych orgánoch na ochranu spotrebiteľa.

Váš CARPATHIAN!