Top

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové posúdenie business plánu, ideálnej podnikateľskej formy, optimalizačnej schémy alebo transakcie

Mám záujem

Kto je Peter Varga?

Peter Varga je unikátnym a ojedinelým poradcom na slovenskom poradenskom trhu. Okrem toho, že ako advokát a daňový/ právny poradca efektívne prepája právo, dane a odvody v ucelenom formulovanom podnikateľskom poradenstve, je zároveň aj podnikateľom. 

Vo veľmi mladom veku sa mu podarilo založiť a efektívne vybudovať dnes už v slovenskom poradenskom svete silné a známe značky. Patrí medzi ne advokátska kancelária Highgate Law & Tax a daňovo- účtovná skupina CARPATHIAN. Je tiež zakladateľom prvého a jediného slovenského portálu zaoberajúceho sa reguláciou a zdaňovaním krypta Crypto Tax & Law. Práve subjektívne praktické skúsenosti z podnikania významne zvyšujú kvalitu a komplexnosť poskytovaných poradenských služieb. 

Peter sa venuje predovšetkým daňovému a finančnému právuPoskytuje komplexné služby v oblasti daňového a regulačne efektívneho nastavenia podnikania pre malé a stredne veľké firmy, vrátane ich zastupovania pred daňovými úradmi, NBS a súdmi

Peter sa týmto témam venuje už viac ako 10 rokov. Radí nielen „jednoosobovým sročkám“, ale hlavne inovatívnym a rýchlo rastúcim slovenským spoločnostiam, ktoré vyžadujú dynamickejší a praktickejší prístup. Poskytuje poradenstvo aj investorom a veľkým korporáciám, v jednoduchých aj zložitých právnych a daňových otázkachPeter tiež píše články, prednáša na rôznych konferenciách a je členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR na zlepšenie kapitálového trhu na Slovensku. Rovnako organizoval a prednášal na dvoch najväčších poradenských konferenciách (konferencia o zakladaní fondov a konferencia o právnej a daňovej optimalizácie pre technologické firmy) k rôznym daňovým a právnym témam. 

Vzdelanie a pôsobenia

Po ukončení práva Peter pracoval niekoľko rokov v poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárii Dentons ako advokátsky koncipient a neskôr ako advokát. Istý čas z toho pracoval vo varšavskej kancelárií, kde sa venoval medzinárodnému daňovému právu a štrukturovaniu. 

Práve pôsobenie v jednej z najlepších advokátskych kancelárií na svete mu umožnilo nahliadnuť do najväčších transakcií na Slovensku, načerpať rozsiahle vedomosti a know-how a pracovať s najlepšími advokátmi na významných finančných a daňových transakciách. Z Dentons Peter odišiel v roku 2016 a pokračoval v budovaní CARPATHIAN. V roku 2018 spolu s Tomášom Demom založili advokátsku kanceláriu Highgate Law & Tax, ktorá sa špecializuje na korporátne, finančné a daňové právo. 

V rokoch 2020 ako a 2021 bola Highgate Law & Tax ocenená ako veľmi odporúčaná kancelária pre daňové právo v súťaži Právnická firma roka, jedinej súťaži svojho druhu na Slovensku.

Akým témam sa venuje?

Peter sa dlhodobo venuje základnému podnikateľskému poradenstvu, ako aj technicky komplexnému daňovo-právnemu poradenstvu.

Základné podnikateľské poradenstvo: 

 • ideálna právna forma na podnikanie
  • rozdiel medzi s.r.o. a živnosťou z hľadiska práva, daní a odvodov;
  • prechod zo živnosti na s.r.o.;
  • rozdiel medzi platcom a neplatcom DPH;
 • spôsoby vyplácania sa majiteľa z firmy z právneho, daňového a praktického hľadiska;
 • využívanie firemného majetku na súkromné účely;
 • optimalizácia daní a odvodov u menších slovenských podnikateľov;
  •  Všeobecne:
   • skúsenosti s daňovými kontrolami;
   • posúdenie legality optimalizácie;
   • hranica daňového trestného činu;
  •  Niektoré témy:
   • fakturovanie do vlastnej firmy;
   • zahraničné spoločnosti a daňové raje;
   • Patent Box a Superodpočet;
   • minimálna mzda/odmena vo vlastnej firme;
   • autorské odmeny a licencie;
 • zdaňovanie kryptomien;
 • kúpa nehnuteľnosti a prenájom;
  •  odpočet DPH pri kúpe;
  •  porovnanie kúpy na fyzickú osobu alebo právnickú osobu;
  •  prenájom nehnuteľnosti, dane a odvody;
 • škálovanie podnikania do zahraničia;
 • zdaňovanie akcií, podielových fondov, dlhopisov a iných finančných nástrojov (viac k tejto téme– otvorí sa bublina, kde budú linky na moje články a videá k danej téme);
 • sociálne poistenie (materská, OČR, poistenie v nezamestnanosti).

Komplexné daňovo-právne poradenstvo:

 • zastupovanie v daňových konaniach;
 • podiely na firme zamestnancom a kontraktorom ;
 • reorganizácie spoločností (t.j. presuny, zlúčenia, prevody, vklady) ;
 • zakladanie investičných fondov (právne, regulačné a daňové súvislosti);  
 • kryptoprojekty:
  •  ICO, ITO, STO v slovenských podmienkach;
  •  decentralizované burzy;
  •  zdaňovanie rôznych typov príjmov (staking, farming, yields, …);
  •  sporenie v krypte pre retail;
  •  právna ochrana majetku;
 • sekuritizácia pohľadávok;  
 • emisie dlhopisov;  
 • daňové a právne súvislosti pri škálovaní podnikania do zahraničia;
 • ochrana majetku a trustové štruktúry;
 • zahraničné štruktúry a zahraničná daňová optimalizácia;

Viac informácií k vyššie uvedeným témam

Videá, konferencie, články a mediálne výstupy k vyššie uvedeným témam nájdete na:

Pre koho je konzultácia určená?

Konzultácie sú určené predovšetkým pre menších a stredne veľkých slovenských podnikateľov, ktorí hľadajú rýchle a priamočiare zorientovanie sa v niektorej z vyššie uvedených problematík. Keďže v rámci konzultácie je možné niektoré obsahovo menej náročné témy uchopiť relatívne komplexne, je možné v takýchto prípadoch od konzultácie očakávať finálne odpovede na konkrétny otázky. Konzultácie sú tiež určené aj pre odborníkov z odvetvia (napr.: advokátov, daňových poradcov a účtovníkov), ktorí hľadajú inšpiráciu alebo brainstorming k niektorej z odborných tém.

Pre koho nie je konzultácia určená?

Viaceré poradenské témy nie je možné zodpovedať instantnou a priamočiarou radou. Jeden z dôvodov je štandardne právna a daňová komplexnosť otázky alebo témy, ktorá si vyžaduje od poradcu väčšie úsilie a čas. Druhým dôvodom je aj cena. Konzultácie sú spoplatnené relatívne nízkou sumou, takže klient nemôže očakávať, že za túto sumu dostane rýchle odpovede na komplikované otázky aj so zodpovednosťou za poskytnutú rady. V týchto konkrétnych situáciách poskytujeme komplexné, na mieru šité právne a daňové poradenstvo s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax.

Často kladené otázky

Cena za konzultáciu je:

 • 400 EUR pri zdaňovaní a možnostiach optimalizácie príjmov z kryptomien a sofistikovanejších daňovo-právnych otázkach; 
 • 200 EUR v ostatných prípadoch.

Klient, ktorým CARPATHIAN poskytuje účtovné služby majú 50 % zľavu.

Konzultácia trvá maximálne 60 minút. Vo väčšine prípadov sa preberú požadované témy v rozsahu 30 – 45 minút. V prípade komplexnejších tém je možné spolupracovať na individuálnej báze a dohode.

Áno. Platba vopred nie je nutná iba u klientov CARPATHIAN alebo advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax.

Áno, ale nie je to nevyhnutné. Poradcovia sú štandardne platení za čas, ktorí na danom poradenstve strávia. Zmyslom týchto konzultácií je využiť Petrove rozsiahle, už načerpané vedomosti a skúsenosti vo vyššie uvedených oblastiach. Z tohto dôvodu cena za konzultáciu nezahŕňa prípadné prípravy a štúdium, ktoré by Peter musel absolvovať, ak by komplexnosť otázok presahovala rozsah týchto konzultácií alebo by spadala mimo Petrovu odbornú pôsobnosť. V takých situáciách sa klient kontaktuje a informuje individuálne pred konzultáciou. Avšak, pokiaľ vie konzultácia priniesť klientovi relevantnú pridanú hodnotu (napríklad naviesť klienta v diskutovanej téme), konzultácia sa uskutoční. V danom prípade je to vždy na Petrovej úvahe.

Áno. Klient je na základe takéhoto stanoviska štandardne chránený aj vďaka poisteniu zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti. Okrem toho spoľahnutie sa na závery uvedené v takomto stanovisku vo všeobecnosti tiež slúžia ako ochrana fyzickej osoby pred spáchaním trestného činu (napríklad niektorého z daňových trestných činov) a žalobami od veriteľov alebo iných spoločníkov/akcionárov napríklad v súvislosti s porušením povinnosti štatutára vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou. Cena za stanovisko podlieha individuálnej dohode.

Štandardne áno. Po konzultácií alebo počas nej je možné sa dohodnúť na ďalších podmienkach spolupráce. Je to relatívne častý jav aj vzhľadom na to, že najmȁ cezhraničné a komplexnejšie témy si vyžadujú viac priestoru ako poskytujú konzultácie. Prípadne je potrebné niektoré z riešení aj uviesť do praxe.

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o Petrovi Vargovi

„U Peťa a jeho Highgate a Carpathian mám právo, dane a účtovníctve pod jednou strechou. Stačí mu zavolať a môžem mať na jednoduchšie otázky rýchle odpovede. A to mi v mojom podnikaní vyhovuje.“

Grigor Ayrumyan, CEO Wezeo

„Peťo je veľmi kreatívny, ale zároveň konzervatívny, čo je hlavne v dnešnej dobe veľmi veľká devíza. Rád s ním spolupracujem“

Martin Murgáč, ex CEO IBM

„Peťo je síce na môj vkus trochu drahší právny a daňový poradca, ale svoje peniaze si zaslúži“

Marek Mrázik, CEO Triad

„Ako podnikateľ potrebujem efektívne a praktické riešenia. Preto mi Petrov kombinovaný právny a daňový background absolútne vyhovuje“

Juraj Krátky, CEO Fundraise Capital

Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…