Top

Články a Médiá

Organizovali sme konferenciu o zakladaní investičných fondov

Dňa 14.6.2022 sme v bratislavskom hoteli Park Inn by Radisson zorganizovali spolu s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax na Slovensku jedinečnú konferenciu o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov. Táto téma mala širokú odozvu, keďže sa naň prihlásilo viac ľudí ako bola maximálna kapacita priestoru. Témy a program konferencie oslovili prevažne podnikateľov (70%), predstaviteľov štátu – NBS, Burzu, NR SR (15%) a právnych a daňových poradcov (15%).

 

Obsah a témy konferencie sme konštruovali tak, aby reflektovali naše skúsenosti z tejto oblasti ako aj dopyty zo strany klientov. Z našich skúseností približne 50 % fondových štruktúr štrukturujeme do regulovaného fondového priestoru. Zvyšok nastavujeme tak, aby sa uplatnila nejaká výnimka z regulácie alebo aby predmetná štruktúra nebola považovaná za regulovanú zo substantívnych dôvodov. Vznikajú tak investičné fondy a fondové štruktúry pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva.

Témy konferencie boli:  

  • hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska;
  • úloha a prax NBS pri výkone dohľadu, administratívne a trestnoprávne súvislosti pri nedodržaní regulačného rámcu;
  • typy investičných fondov na Slovensku a administratívna a finančná nákladnosť ich založenia;
  • akcionárske štruktúry pri fondoch; vzťahy medzi zakladateľmi a investormi;
  • zdaňovanie a účtovanie fondov;
  • SICAV a investičné fondy kvalifikovaných investorov pre Slovákov v Českej republike;
  • daňové a regulačné implikácie pre slovenských zakladateľoch a investoroch pri zahraničných fondoch;
  • investičné fondy vo vybraných krajinách v zahraničí a presahy na Slovensko;

 

Viac informácii o optimálnych právnych, daňových a účtovných riešeniach v krypte sa dozviete na webe Crypto Tax & Law. Získajte relevantný, zrozumiteľný a expertmi tvorený obsah pre právnu, daňovú a účtovnícku optimalizáciu krypta priamo do vašej e-mailovej schránky: