Top

O nás

Naša identita

Spoločnosť CARPATHIAN Advisory Group je moderným poradcom v oblasti daní, účtovníctva a podnikania. 

V našom tíme sú ľudia, ktorí niekoľko rokov pracovali v medzinárodných poradenských spoločnostiach ako aj ľudia, ktorí pôsobili v štátnej správe na významných pozíciách. Veríme, že práve táto kombinácia nám dodáva ten potrebný “competitive edge” oproti ostatným, keďže kombinujeme kreativitu, zapálenie a skúsenosti z medzinárodného prostredia s regulačným pohľadom z prostredia štátnej správy.  Viac informácií o našom tíme nájdete nižšie.

Predovšetkým v súvislosti s účtovnými službami, vieme našim klientom poskytnúť našu komplexnú paletu služieb pre finančné zefektívnenie ich podnikania. Pri účtovných službách kladieme dôraz na digitalizáciu a automatizáciu účtovníctva. Našou snahou je, aby klient neplatil za manuálne nahadzovanie dokladov, ale za pridanú hodnotu. A našou pridanou je:

  • komplexný daňovo-účtovno-právny pohľad na ekonomické dianie v spoločnosti;
  • možnosť hľadania efektívnejších foriem podnikania s dôrazom na daňovú a odvodovú optimalizáciu;
  • možnosť vidieť online obraz o finančnom stave spoločnosti a to priamo v aplikácii;
  • riešime pre klientov akékoľvek právne, daňové alebo účtovné cezhraničné presahy;
  • sme ich právnym a investičným poradcom.

Aby ste mali v noci pokojný spánok a cez deň sa mohli venovať podnikaniu

Čo môžeme pre vás urobiť?

ÚČTOVNÍCTVO A HR

Audit, Finančné výkazy, Účtovné poradenstvo, Vedenie účtovníctva a reporty, Outsourcing ľudských zdrojov, Pracovné právo, Výplatné pásky, Súlad s právnymi predpismi

DANE A OPTIMALIZÁCIA

Daň z príjmu, DPH, Daňové plánovanie, Daňová optimalizácia, Daňové raje, Poradenstvo, Clo, Ochrana vlastníctva, Medzinárodný obchod, Transferové oceňovanie, Analýzy rizík

INVESTÍCIE A TRANSAKCIE

Investovanie a podnikanie v zahraničí, Poradenstvo pri investovaní, Fúzie a Akvizície, Due Diligence, Podpora pri transakciách, Oceňovanie, Financovanie spoločnosti, Arbitráže

OCHRANA ÚDAJOV & IT PRÁV

Ochrana osobných údajov, Medzinárodný tok údajov, Regulácia, Cookies, IT riziká a bezpečnosť, Autorské právo, Právna odpora elektronického obchodu

CEO - Peter Varga

Peter Varga

Bio:

Peter pracoval 5 rokov v bratislavskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie 大成 Dentons, kde sa venoval predovšetkým cezhraničnému financovaniu a medzinárodnému daňovému právu. Istý čas pracoval aj vo varšavskej pobočke大成 Dentons na medzinárodných daňových štruktúrach a druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. Peter je zakladateľom a CEO CARPATHIAN Group, kde sa venuje predovšetkým nastavovaniu finančných a právnych štruktúr pre slovenských a zahraničných klientov.

Vzdelanie:

I. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.), 
II. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Doktor práva (JUDr.)
III. Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)
IV. Rechtsfakultät, Universität Regensburg
V. London School of Economics

Jazyky:

slovenský, anglický, nemecký, český

Prax:

Dane
Daňové optimalizácie
Finančná regulácia
Transakcie

+421 918 953 897 p.varga@carpathianag.com

Partner - Lukáš Steiniger

Lukáš Steiniger

Bio:

Lukáš je moderný poradca, ktorý pozná aktuálne trendy v oblasti technológií a ich aplikáciu na poskytovanie právnych a účtovných služieb. Lukáš začal svoju kariéru v medzinárodnej poradenskej spoločnosti, čo mu pomohlo nazerať na moderné problémy podnikateľov s cezhraničnou optikou. Lukáš je zakladateľom a partnerom v CARPATHIAN Group a jeho úlohou je efektívne spojiť IT vstupy s preferenciami klientov a celkovo potrebami právneho a účtovného poradenstva. Zároveň sa špecializuje na duševné vlastníctvo a poradenstvo pri licencovaní a ochranných známkach.

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.)

Jazyky:

slovenský, anglický, nemecký, český

Prax:

Duševné vlastníctvo
Licencovanie
IT právo
Technológie

+421910 979 919 l.steiniger@carpathianag.com

Partner - Tomáš Demo

Tomáš Demo

Bio:

Tomáš začal svoju kariéru v pražskej pobočke advokátskej kancelárie BBH, jednej z najrenomovanejších českých advokátskych kancelárií s nadnárodnou pôsobnosť. Po odchode z Českej republiky Tomáš pracoval 5 rokov  v bratislavskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám, súdnym konaniam a arbitrážam, právu nehnuteľností a korporátnemu právu. Tomáš pri výkone svojej praxe okrem iného poskytoval právne poradenstvo pri projekte dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, zastupoval zahraničnú energetickú spoločnosť pri predaji jej väčšinového podielu v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. a zastupoval jednu z najväčších globálnych farmaceutických spoločností pri kúpe výrobného závodu na kozmetiku v Slovenskej republike.

Vzdelanie:

I. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika
II. University of Aarhus, Dánske kráľovstvo
III. Chartered Institute of Arbitrators

Jazyky:

slovenský, anglický, nemecký, český

Prax:

start-upy
korporátne právo
investičné právo

+421 907 768 793 t.demo@carpathianag.com

Counsel - daňový poradca - Zuzana Nemečková

Zuzana Nemečková

Bio:

Zuzana je daňová odborníčka, ktorá svoju kariéru začala niekoľkoročným pôsobením v daňovej správe, kde sa vypracovala vedúcu správy daní na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Následne prestúpila do súkromnej sféry, kde poskytuje svoje služby ako daňová poradkyňa, pričom v CARPATHIAN Advisory Group začala pôsobiť v roku 2015. Zuzanine skúsenosti z pôsobenia v daňovej správe sú vysoko žiadaným artiklom zo strany klientov, a to najmä pri identifikácii a posúdení rizík ako aj v dôsledku jej prakticky a technicky komplexného prehľadu a spojenia daní a účtovníctva.

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky:

slovensky, anglicky a česky

Prax:

Dane
Účtovníctvo

+421 903 044 602 z.nemeckova@carpathianag.com

Associate - vedúca účtovníčka - Lucia Pohánková

Lucia Pohánková

Bio:

Lucia vyštudovala účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdií nadobudla niekoľko ročnú prax a to najmä pôsobením ako vedúci účtovník v stredne veľkej obchodnej spoločnosti. Lucia pôsobí v CARPATHIAN Advisory Group od roku 2017 a venuje sa malým a stredne veľkým klientom.

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky:

slovensky, anglicky, česky

Prax:

Účtovníctvo

+421 948 526 992 l.pohankova@carpathianag.com

Associate - špecialista na ochranu spotrebiteľa - Filip Petrinec

Filip Petrinec

Bio:

Filip pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR, odbore ochrany spotrebiteľa kde nadobudol praktické skúsenosti z tvorby legislatívy a správnych konaní vedených Slovenskou obchodnou inšpekciou. Súčasne pôsobil ako národný expert Slovenskej republiky v rámci expertných skupín Európskej Komisie v Bruseli, ktoré sa zaoberajú revíziou a tvorbou smerníc upravujúcich spotrebiteľské právo a elektronický obchod. Filip je autorom komentára k zákonu č. 102/2014 Z.z. (online predaj) a absolventom doktorandského štúdia na Fakulte managementu UK v oblasti Cloud Computingu. V CARPATHIAN Advisory Group sa venuje v rámci projektu compliance ochrane spotrebiteľa

Vzdelanie:

I. Právnická fakulta Univerzity Komenského (Mgr.)
II. Právnická fakulta Univerzity Komenského (JUDr.)
III. Fakulta manažmentu Univerzity Komenského (PhD.)

Jazyky:

slovensky, anglicky, nemecky, česky

Prax:

ochrana spotrebiteľa
cloud computing

+421908 577 641 f.petrinec@carpathianag.com

Associate - business inteligence - Filip Toška

Filip Toška

Bio:

Filip je IT expert na zabezpečovacie systémy. Filip vyštudoval Fakultu informatiky a informačných technológií na UK a svoju kariéru začal v pražskom inkubátore pre start up spoločnosti, kde spolupracoval na viacerých začínajúcich IT projektoch. Následne pôsobil ako externý poradca OSN pre IT analytik. Dnes v CARPATHIAN Advisory Group, s.r.o. spolupracuje s compliance oddelením na implementácii GDPR ako aj s účtovným oddelením na implementácii IT výstupov pre potreby poskytovania právnych a účtovných služieb.

Vzdelanie:

Fakulta informatiky a informačných technológií Univerzity Komenského

Jazyky:

slovensky, anglicky, česky

Prax:

+421 907 109 541 f.toska@carpathianag.com

Associate - business inteligence - Peter Šopinec

Peter Šopinec

Bio:

Peter pôsobí v našom tíme od roku 2017, pričom má na starosti s externým IT tímom implementáciu technologických ako aj organizačných nástrojov a procesov s cieľom zefektívniť poskytovanie účtovných služieb. Spolu s Petrovou skúsenosťou v samotnom účtovaní vytvára táto kombinácia efektívny a žiadaný element pri poskytovaní účtovných služieb pre našich klientov.

Peter pracoval takmer 8 rokov na rôznych pozíciách v úspešnej agentúre NeonHeads (predtým ExtravaDansa), kde bol zodpovedný za manažment spoločnosti dovnútra a to vrátane riadenia financií a zefektívňovania procesov.

Vzdelanie:

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda

Jazyky:

slovensky, anglicky, česky

Prax:

účtovníctvo

+421 911 419 111 p.sopinec@carpathianag.com

Associate - špecialista na ochranu osobných údajov - Ondrej Zimen

Ondrej Zimen

Bio:

Ondrej je odborníkom na ochranu osobných údajov. V minulosti pracoval pre Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, kde bol vedúcim oddelenia inšpekčných a analytických činností. Ondrej sa tiež podieľal na tvorbe legislatívy, pričom bol aj členom slovenskej delegácie v pracovnej skupine Rady Európskej únie zodpovednej za reformu pravidiel na ochranu osobných údajov, známej ako GDPR. Ondrej pre našich klientov navrhuje komplexné compliance riešenia pre ochranu osobných údajov a dátovú bezpečnosť.

Vzdelanie:

I. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.)
II. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (JUDr.)

Jazyky:

slovenský, anglický, český

Prax:

Osobné údaje
IT právo
Analýza bezpečnosti

Publikácie:

Novinky:

Podujatia:

+421 948 589 666 o.zimen@carpathianag.com

NEWSLETTER

Prihláste sa k odberu noviniek a buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.