Top

Články a Médiá

Nová posila v tíme.

Od 1.7.2019 náš tím posilnila Monika Husenicová. Monika pôsobila 3 roky v investičnej skupine Infinity Capital Group, kde mala na starosti finančný manažment skupiny. Predtým pôsobila 3 roky v medzinárodnej poradenskej spoločnosti Accace, kde viedla celé účtovné oddelenie spoločnosti. Monika bude mať v CARPATHIAN na starosti niektorých špecifických klientov, ktorí spadajú pod osobitné účtovné a daňové režimy, ako napríklad obchodníka s cennými papiermi alebo cestovnú kanceláriu. Monika bude rovnako veľmi úzko spolupracovať s daňovo-právnym tímom advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax, kde bude poskytovať podporu našim právnikom pri komplikovaných daňovo-právnych a účtovných prípadoch, akými sú najmä podnikové reštrukturalizácie, či predaje firiem a vstupy investorov.

Príchod Moniky s jej skúsenosťami a vedomosťami do nášho daňového a účtovného tímu je ďalším potvrdením, že v spojení Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Advisory Group dokážeme pre našich klientov modelovať právne, daňové a účtovné poradenstvo synergicky pod jednou strechou. So súvisiacimi legislatívnymi zmenami, prichádza nielen doba „patent boxov“ a „superodpočtov“, ale aj rozmanitých podnikových kombinácií (zlúčenia, splynutia, rozdelenia, predaje podnikov, likvidácií…). Klienti od nás požadujú, aby sme na jednom stretnutí, prípadne v rámci jednej analýzy posudzovali právne a daňovo-účtovné konsekvencie súčasne. Držíme Monike palce, nech sa jej na Grösslingovej páči.