Top

Články a Médiá

NOVÁ POSILA V NAŠOM ÚČTOVNOM TÍME

Od 1.7.2017 náš tím posilnila Lucia Pohánková, ktorá bude popri Zuzane Nemečkovej pôsobiť na pozícii vedúceho oddelenia účtovníctva. Lucia bude mať so svojim tímom na starosti malých a stredných klientov, ktorí preferujú technologicky inovatívne formy spolupráce a účtovania. Ide predovšetkým o online účtovníctvo a automatické spracovanie a prípadne zaúčtovanie účtovných dokladov.

Lucia vyštudovala účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Lucia má 8 ročnú prax, pričom pred vstupom do CARPATHIAN Advisory Group pôsobila takmer 3 roky ako vedúca účtovníčka v strednej veľkej obchodnej spoločnosti.

Sme veľmi radi, že na našej lodi môžeme uvítať Luciu, ktorej príchod zapadá do našej koncepcie byť moderným poskytovateľom účtovných služieb s pridanou hodnotou nielen v presahoch na daňové optimalizácie a právo, ale aj na technologický rozvoj.