Top

Články a Médiá

NOVÁ POSILA

Od 1.10.2016 náš tím posilnil advokát Tomáš Demo, ktorý bude pôsobiť na pozícii vedúceho oddelenia compliance služieb. Tomáš bude mať na starosti koordináciu odborných tímov v oblasti regulácie ochrany osobných údajov, ochrany spotrebiteľa, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, daňovej regulácie a pracovnoprávnej regulácie.

Tomáš pôsobil 5 rokov v bratislavskej pobočke prestížnej medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy, kde sa podieľal na viacerých významných cezhraničných korporátnych transakciách a poskytoval day-to-day služby pre veľkých korporátnych klientov. Tomáš vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, Českej republike a študoval medzinárodné právo na Univerzite v Aarhus, Dánsko.

Prijatie Tomáša do nášho tímu podčiarkuje našu ambíciu byť kľúčovým poskytovateľom compliance služieb aj pre spoločnosti s cezhraničnými presahmi.