Top

Články a Médiá

NEONHEADS (SK, CZ, DE, AT) – POSKYTOVANIE DAŇOVÝCH, ÚČTOVNÝCH A KORPORÁTNYCH SLUŽIEB

CARPATHIAN AG nastavila medzinárodnú štruktúru pre podnikanie skupiny NeonHeads s osobitným zameraním na aktivity na Slovensku, v Česku, v Nemecku a v Rakúsku.

Pre klienta riešime viaceré medzinárodné právne a daňové otázky a koordináciu so zahraničnými partnermi zo siete Integra International.

Naša práca zahŕňala:

  • zabezpečenie právnej dokumentácie s umelcami a zahraničnými spoločnosťami;
  • riešenie mnohých medzinárodných daňových otázok súvisiacich s výkonmi umelcov v krajinách mimo ich daňovej rezidencie vrátane otázok týkajúcich sa funkcie agentúry;
  • účtovníctvo vrátane mzdové účtovníctva; a
  • koordináciu právnych, daňových a účtovných služieb v zahraničí.

Skupina NEONHEADS je medzinárodná skupina spoločností združujúca jedinečných umelcov na Slovensku a v zahraničí, je výrobcom kostýmov a špeciálnych choreografií, ktoré sú súčasťou kreatívnych balíkov zábavy ponúkaných po celom svete (pozri web).