Top

Články a Médiá

NECASO (SK) – POSKYTUJEME DAŇOVÉ A ÚČTOVNÉ SLUŽBY

CARPATHIAN AG zastrešuje pre klienta komplexné nastavenie podnikania, čo zahrňuje právne, daňové a účtovné otázky spojené so založením a uvedením do prevádzky dcérskej IT spoločnosti rakúskej spoločnosti na Slovensku.

Naša práca zahŕňa:

  • zabezpečenie vzniku spoločnosti, prípravu pracovných zmlúv a zmlúv s partnermi;
  • daňové poradenstvo; a
  • účtovníctvo vrátane mzdového účtovníctva.

NeCaSo, s.r.o. je slovenská spoločnosť vytvárajúca sofistikované software riešenia ušité na mieru pre zábavný priemysel.