Top

Naše aktivity

Rozhovor pre TREND – Prípad KTAG vs. Andrej Kiska

Peter Varga, náš partner a daňovný právnik, poskytol rozhovor pre TREND, v ktorom sa vyjadril k prípadu KTAG a Andreja Kisku z pohľadu daní a daňovej optimalizácie. Práve pri daňových optimalizáciách dochádza k situáciám, ktoré nie je možné úplne čierno-bielo posúdiť ako je to prípad KTAG.  Nie je to však len problém slovenských zákonov a slovenskej súdnej praxe.

„Prirovnal by som to k divokému parkovaniu na sídliskách, kde sa dlhodobo neriešia napríklad presné vzdialenosti od križovatiek či od priechodu pre chodcov. Ak niekto dostane zrazu za nesprávne parkovanie pokutu, takýto postup je bez pochybností v súlade so zákonom, aj keď na tom mieste stával vodič bez toho, aby bol sankcionovaný, niekoľko mesiacov. Avšak takýto skok v aplikácii práva je vzhľadom na výšku pokuty udržateľný. Rozdiel oproti KTAG je v tom, že potenciálna sankcia je pri KTAG významne tvrdšia” hovorí P. Varga.

„Aj keď nemám úplne kompletné informácie o tomto prípade, na prvý pohľad sa môže javiť, že ide o skokové riešenie, ktoré na konci dňa nemusí obstáť v teste ústavnosti kvôli právnej istote,“ hovorí P. Varga. „Nie je praxou, že by neuznanie nákladov v podobných prípadoch vytváralo automaticky trestnoprávny rozmer,“ dodáva.

Celý rozhovor s Petrom Vargom si môžete prečítať na https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-10/kiska-bral-svoju-kampan-ako-netradicne-self-promo.html

Právnu a daňovú analýzu prípadu nájdete publikovanú na daňovom portáli www.danovespravy.sk

Kontaktujte nás

Chceli by ste sa viac informovať o našej spoločnosti alebo o niektorom z naších posledných oznámení? Neváhajte nás kontaktovať:

kontakt