Top

Naše aktivity

Prináša „Dankova 15 % daň“ nové možnosti pre daňovú optimalizáciu?

Optimalizacia dani

Tak znela v poradí druhá naša konferencia, ktorá sa však nevenovala iba 15 % dani z príjmov a možnostiach a obmedzeniach jej využitia. Cieľom konferencie bolo venovať sa predovšetkým viacerým hlavným daňovým témam, ktoré zaujímavú azda každého podnikateľa na Slovensku. Venovali sme sa napríklad možnostiam daňovej optimalizácií, téme sociálnych odvodov, pracovným cestám (aj na Bali) ako aj spôsobom aké môžu podnikatelia využiť pri vyplácaní sa z firmy.

Keďže zákony častokrát nedávajú jasné odpovede na konkrétne otázky (napr.: môže majiteľ firmy fakturovať do tejto svojej firmy ako živnostník, nepeňažné príjmy pri ESOP štruktúrach alebo zamestnávanie na „živnosť“), vo viacerých témach sme sa snažili odraziť od praxe a súdnych rozhodnutí, ktoré v nejakej miere pomáhajú objasňovať neurčité daňové otázky. Prepojenie práva, daní a účtovníctva je v dnešnom zložitom daňovom prostredí absolútna nevyhnutnosť.

Keďže v spojení s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax zastupujeme klientov v daňových záležitostiach (napríklad tu) pred správcami dane ako aj pre súdmi, snažíme sa naše skúsenosti a poznatky kombinovať aj s relevantnou právnou praxou v tejto oblasti.

Kontaktujte nás

Chceli by ste sa viac informovať o našej spoločnosti alebo o niektorom z naších posledných oznámení? Neváhajte nás kontaktovať:

kontakt