Top

Články a Médiá

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI KONTROLE Z ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ozajstné problémy s ochranou osobných údajov sa podnikateľom začínajú v momente, keď im na dvere zaklopú inšpektori z Úradu na ochranu osobných údajov. Kontrola hrozí nielen podnikateľom, ktorí sa z dôvodu predmetu svojej činnosti ocitnú v ročnom pláne kontrol úradu, ale každému podnikateľovi spracúvajúcemu osobné údaje.

Najlepšou obranou je prevencia, a najlepším riešením je preto sa kontrole z úradu úplne vyhnúť. Kvalitne vypracované dokumenty právne upravujúce ochranu osobných údajov zverejnené na Vašom firemnom webe môžu riziko výkonu kontroly výrazne znižovať. Naopak zle vypracované, alebo úplne chýbajúce právne informácie upravujúce spracúvanie osobných údajov vo Vašej spoločnosti zvyšujú riziko návštevy inšpektora úradu.

Keď už k Vám kontrola zavíta, je mimoriadne dôležité dodržať pár základných zásad a pravidiel. Viac informácií o tom, na čo si treba dať pozor pri kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov nájdete tu.