Top

Kompletné vedenie mzdovej agendy „payroll“

Fondy kolektívneho investovania Vám nielen založíme, ale budeme ich aj účtovať.

Vedenie mzdového účtovníctva v CARPATHIAN

Myslíme si, že každý klient ocení, ak sa za ním jeho zamestnanci neobracajú kvôli zle vypočítanej alebo neskoro zaslanej výplate. Našou snahou je tak pôsobiť ako spoľahlivý a zodpovedný partner. Tomu prispôsobujeme aj našu internú štruktúru. Chceme a musíme byť zastupiteľní, a preto máme až dvojitú vrstvu zastupiteľnosti. 

Okrem toho, podľa nášho názoru, vedenie mzdovej agendy pre klientov v outsourcingu podlieha v súčasnosti trom základným výzvam: 

 • dôraz na automatizáciu; 
 • odvodové a pandemické poradenstvo; a
 • previazanosť na pracovné a daňové právo. 

Dôraz na automatizáciu

Snažíme sa s klientmi komunikovať a procesne nastavovať odovzdávanie informácií o dochádzke a platových špecifikách tak, aby sa automaticky dostávali do účtovného softvéru. Chceme, aby mal klient prístup k týmto informáciám a vedel si online sledovať aktuálny stav svojej zamestnanosti v kontexte všetkých relevantných detailov (napr.: nevyčerpaná dovolenka, rezervy, pohyblivá pracovná doba a podobne). Ak sa dobre s klientom nastaví prenos dát, minimalizuje sa aj chybovosť spôsobená ľudským faktorom na oboch stranách. 

Odvodové poradenstvo

Klientov v dnešnej dobe nezaujíma iba správny výpočet miezd. To vo veľkej miere zvládne mzdový softvér. Z našej skúsenosti majú klienti záujem napríklad o túto pridanú hodnotu:

 • výpočet materskej pre ich zamestnancov/ kontraktorov; 
 • simuláciu dopadov zavretých škôl; 
 • OČR; alebo 
 • zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. 

Najmä počas prvej vlny pandémie sa ukázalo, aké efektívny vie byť aktívny manažment mzdového poradenstva. Viacerých klientov v prvých týždňoch dostihlo zmrazenie príjmovej stránky, neplatenie faktúr a menší objem práce. Štát sa snažil nejakým spôsobom na celú situáciu reagovať, čím tak vznikla spleť komplexných daňovo-odvodovo-pandemických opatrení, ktoré bolo potrebné aktívne manažovať. 

A tam je náš priestor. 

Prepojenie na pracovné právo

Mzdová problematika nie je komplexne uchopená, pokiaľ súčasťou poradenstva nie je aj právne poradenstvo. A preto našim klientom na účtovníctvo štandardne pomáha naša advokátska kancelária Highgate Law & Tax v pracovnoprávnych veciach. Zákonník práce spolu s odvodovými povinnosťami vedia významne znepríjemniť faktickú ako aj finančnú perspektívu zamestnávateľa v kľúčových momentoch. Azda najviac sa o tom mohli presvedčiť dotknutí zamestnávatelia počas prvej plny pandémie. Sme tak presvedčení, že klient ocení mať pod jednou strechou nielen mzdové účtovníctvo, ale aj praktické právne poradenstvo. 

Často kladené otázky

Základná cena za jednu mzdu je 10 EUR. Finálna cena sa však odvíja najmä od nasledujúcich parametrov: 

 • počet zamestnancov; 
 • miera automatizácie; 
 • miera fluktuácie; 
 • rozsah zahraničných pracovných ciest.

Veľká časť odvodového poradenstva je v cene za vedenie mzdového účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je konkrétne odvodové poradenstvo alebo komplikovanejšie právne poradenstvo. Klienti však majú možnosť:

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia mzdovej agendy 

k nám. Tento presun je relatívne jednoduchý a nevyžaduje si nevyhnutne nadštandardnú súčinnosti zo strany pôvodného účtovníka. Spolupráca s nami následne funguje 

na mesačnej báze, pokiaľ nie je jej súčasťou aj mzdové alebo právne poradenstvo.

Áno. Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom. 

Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom. 

V tíme máme v súčasnosti 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient pocítil, čo najmenej. 

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne. Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje od 300 EUR – 1 000 EUR. 

Finálna cena sa odvíja najmä od: 

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi; 
 • počtu účtovných úkonov; 
 • právnej zložitosti klienta.   

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

využiť služby daňového a právneho poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie, pričom klienti na účtovníctvo majú tieto služby so zľavou.

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť: 

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy 

k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka. 


Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %. 

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom. Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy pri prechode účtovníctva cez rok. 

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje 

so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom. 

Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom. 

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil.

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…