Top

Články a Médiá

Má daň z dividend význam

Daň z dividend zavádza do nášho daňového systému po viac ako 10 rokoch ekonomické dvojité zdanenie. To sa vyznačuje tým, že dvaja rozdielni daňovníci (napríklad spoločnosť ako právnická osoba a spoločník ako fyzická osoba) sú zdanení vo vzťahu k tomu istému príjmu. Tento typ dvojitého zdanenia je oproti právnemu dvojitému zdaneniu, kde sa ten istý príjem dvakrát zdaňuje u toho istého daňovníka (napríklad pri zdanení príjmov v krajine zdroja príjmu ako aj v krajine rezidencie daňovníka), štátmi bežne využívaný. 

Aj keď daň z dividend nezavádza do nášho daňového systému absolútne neakceptovateľný prvok, pre mnohých sa môže zdať tento krok ako nesystémový a zbytočne politický. Ako sa už ukázalo v minulosti (efekt tzv. Lafferovej krivky), efekt tohto opatrenia môže byť paradoxne úplne opačný. To by znamenalo krok späť nielen z hľadiska nižších príjmov do štátneho rozpočtu, ale malo tiež za následok vznik zbytočných externalít v podobe nárastu šedej ekonomiky, agresívnej daňovej optimalizácie alebo zníženia efektivity podnikania.

Bližšie sa tejto téme vo svojom článku venuje Peter Varga.