Top

Ľudia

CEO - Peter Varga

Peter Varga

Peter pracoval 5 rokov v bratislavskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie 大成 Dentons, kde sa venoval predovšetkým cezhraničnému financovaniu a medzinárodnému daňovému právu. Istý čas pracoval aj vo varšavskej pobočke大成 Dentons na medzinárodných daňových štruktúrach a druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. Peter je zakladateľom a CEO CARPATHIAN Group, kde sa venuje predovšetkým nastavovaniu finančných a právnych štruktúr pre slovenských a zahraničných klientov.

Vzdelanie:

I. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.), 
II. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Doktor práva (JUDr.)
III. Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)
IV. Rechtsfakultät, Universität Regensburg
V. London School of Economics

Jazyky:

slovenský, anglický, nemecký, český

Prax:

Dane
Daňové optimalizácie
Finančná regulácia
Virtuálne meny

+421 918 953 897 p.varga@carpathianag.com

Partner - Lukáš Steiniger

Lukáš Steiniger

Lukáš je moderný poradca, ktorý pozná aktuálne trendy v oblasti technológií a ich aplikáciu na poskytovanie právnych a účtovných služieb. Lukáš začal svoju kariéru v medzinárodnej poradenskej spoločnosti, čo mu pomohlo nazerať na moderné problémy podnikateľov s cezhraničnou optikou. Lukáš je zakladateľom a partnerom v CARPATHIAN Group a jeho úlohou je efektívne spojiť IT vstupy s preferenciami klientov a celkovo potrebami právneho a účtovného poradenstva. Zároveň sa špecializuje na duševné vlastníctvo a poradenstvo pri licencovaní a ochranných známkach.

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.)

Jazyky:

slovenský, anglický, nemecký, český

Prax:

Duševné vlastníctvo
Licencovanie
IT právo
Technológie

+421910 979 919 l.steiniger@carpathianag.com

Partner - Tomáš Demo

Tomáš Demo

Tomáš začal svoju kariéru v pražskej pobočke advokátskej kancelárie BBH, jednej z najrenomovanejších českých advokátskych kancelárií s nadnárodnou pôsobnosť. Po odchode z Českej republiky Tomáš pracoval 5 rokov  v bratislavskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám, súdnym konaniam a arbitrážam, právu nehnuteľností a korporátnemu právu. Tomáš pri výkone svojej praxe okrem iného poskytoval právne poradenstvo pri projekte dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, zastupoval zahraničnú energetickú spoločnosť pri predaji jej väčšinového podielu v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. a zastupoval jednu z najväčších globálnych farmaceutických spoločností pri kúpe výrobného závodu na kozmetiku v Slovenskej republike.

Vzdelanie:

I. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika
II. University of Aarhus, Dánske kráľovstvo
III. Chartered Institute of Arbitrators

Jazyky:

slovenský, anglický, nemecký, český

Prax:

start-upy
korporátne právo
investičné právo

+421 907 768 793 t.demo@carpathianag.com

Vedúca účtovníčka - Lucia Pohánková

Lucia Pohánková

Lucia vyštudovala účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdií nadobudla niekoľko ročnú prax a to najmä pôsobením ako vedúci účtovník v stredne veľkej obchodnej spoločnosti. Lucia pôsobí v CARPATHIAN Advisory Group od roku 2017 a venuje sa malým a stredne veľkým klientom.

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky:

slovensky, anglicky, česky

Prax:

Účtovníctvo

+421 948 526 992 l.pohankova@carpathianag.com

Vedúca účtovníčka - Katarína Müllerová

Katarína Müllerová

Katarína vyštudovala účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárske informatiky Ekonomickej univerzity. Pred nástupom do CARPATHIAN Advisory Group pracovala ako vedúci účtovného oddelenia a daňový konzultant v poradenskej spoločnosti auditorea k. s., kde viedla tím účtovníkov a zastupovala klientov pred správcom dane.

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky:

slovensky, anglicky, česky

Prax:

Účtovníctvo
Daňové poradenstvo

+421 948 163 616 katarina.mullerova@carpathianag.com

Business inteligence - Peter Šopinec

Peter Šopinec

Peter pôsobí v našom tíme od roku 2017, pričom má na starosti s externým IT tímom implementáciu technologických ako aj organizačných nástrojov a procesov s cieľom zefektívniť poskytovanie účtovných služieb. Spolu s Petrovou skúsenosťou v samotnom účtovaní vytvára táto kombinácia efektívny a žiadaný element pri poskytovaní účtovných služieb pre našich klientov.

Peter pracoval takmer 8 rokov na rôznych pozíciách v úspešnej agentúre NeonHeads (predtým ExtravaDansa), kde bol zodpovedný za manažment spoločnosti dovnútra a to vrátane riadenia financií a zefektívňovania procesov.

Vzdelanie:

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda

Jazyky:

slovensky, anglicky, česky

Prax:

účtovníctvo

+421 911 419 111 p.sopinec@carpathianag.com

Transfer pricing špecialista - Andrej Choma

Andrej Choma

Andrej pôsobil viac ako 5 rokov na Ministerstve financií SR, kde sa venoval transferovému oceňovaniu, negociácii zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a medzinárodnej daňovej arbitráži. V rámci práce na ministerstve tiež zastupoval SR v Spoločnom fóre EÚ pre transferové oceňovanie a v pracovnej skupine OECD pre zdaňovanie nadnárodných spoločností. Andrej sa v spoločnosti CARPATHIAN Advisory Group  venuje predovšetkým transferovému oceňovaniu, patent boxu a medzinárodnému zdaňovaniu.

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.)

Jazyky:

slovenský, anglický, český

Prax:

Dane
Daňové optimalizácie
Transferové oceňovanie,
Zamedzenie dvojitého zdanenia a medzinárodná daňová arbitráž

+421908 064 803 andrej.choma@carpathianag.com

Daňový poradca - Zuzana Nemečková

Zuzana Nemečková

Zuzana je daňová odborníčka, ktorá svoju kariéru začala niekoľkoročným pôsobením v daňovej správe, kde sa vypracovala vedúcu správy daní na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Následne prestúpila do súkromnej sféry, kde poskytuje svoje služby ako daňová poradkyňa, pričom v CARPATHIAN Advisory Group začala pôsobiť v roku 2015. Zuzanine skúsenosti z pôsobenia v daňovej správe sú vysoko žiadaným artiklom zo strany klientov, a to najmä pri identifikácii a posúdení rizík ako aj v dôsledku jej prakticky a technicky komplexného prehľadu a spojenia daní a účtovníctva.

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky:

slovensky, anglicky a česky

Prax:

Dane
Účtovníctvo

+421 903 044 602 z.nemeckova@carpathianag.com

Business inteligence - Filip Toška

Filip Toška

Filip je IT expert na zabezpečovacie systémy. Filip vyštudoval Fakultu informatiky a informačných technológií na UK a svoju kariéru začal v pražskom inkubátore pre start up spoločnosti, kde spolupracoval na viacerých začínajúcich IT projektoch. Následne pôsobil ako externý poradca OSN pre IT analytik. Dnes v CARPATHIAN Advisory Group, s.r.o. spolupracuje s účtovným oddelením na implementácii IT výstupov pre potreby poskytovania účtovných služieb.

Vzdelanie:

Fakulta informatiky a informačných technológií Univerzity Komenského

Jazyky:

slovensky, anglicky, česky

Prax:

+421 907 109 541 f.toska@carpathianag.com

NEWSLETTER

Prihláste sa k odberu noviniek a buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.