Top

Články a Médiá

Kryptorealita a budúcnosť IT bezpečnosti

Náš kolega JUDr. Ondrej Zimen opäť prednášal pred komunitou bezpečnostných expertov na odbornej konferencii Kryptorealita a budúcnosť IT bezpečnosti, ktorá sa konala 16. mája 2017 v bratislavskom hoteli Holiday Inn. Ondrej rozprával o IP adresách z pohľadu ochrany osobných údajov s cieľom bližšie predstaviť praktické dopady novej regulácie ochrany osobných údajov a ochrany súkromia v elektronickej komunikácii pri spracúvaní najpoužívanejších digitálnych identifikátorov. Okrem analýzy aktuálnej situácie a možných regulačných zásahov sa auditórium tiež dozvedelo viac o našej vízii uľahčovania implementácie zmien v ochrane osobných údajov, ktorú pre podniky prinesú GDPR a e-Privacy nariadenia.

Problematika IT bezpečnosti a využívania moderných marketingových nástrojov začína byť stále viac prepojená s právnou reguláciou ochrany osobných údajov. V najbližšom roku sa budú musieť podniky vyrovnať s oveľa náročnejšími výzvami, ako je samotné spracúvanie IP adries na iné účely, ako len nadväzovanie spojenia medzi serverom a klientskym zariadením koncového používateľa. GDPR a e-Privacy nariadenia od mája 2018 zvýšia nároky na právne zabezpečenie súladu s ich požiadavkami, ktoré dajú zabrať najmä digitalizovanejším firmám využívajúcim rozličné obchodné modely práce s dátami, ktoré zasahujú bežných ľudí, či už ide o klientov, zamestnancov, potenciálnych zákazníkov alebo len návštevníkov webov. Trendom do budúcna sa tak čoraz viac stane zodpovedné podnikanie, ktoré je nastavené na dosahovanie súladu s reguláciou. Pro-compliance nastavenie je síce spojené s počiatočnou administratívnou náročnosťou, ale investícia do kvalitných konzultačných služieb sa podnikom môže v budúcnosti niekoľko násobne vrátiť v úsporách za pokuty a prehraté súdne spory. Okrem toho benefity prinesie aj zefektívnenie vnútorných procesov, zvýšená ochrana i kontrola nad citlivými firemnými informáciami, ako aj celkové zvýšenie trhovej hodnoty a renomé firmy. Firmy s vybudovanými funkčnými compliance systémami ochrany informácií a osobných údajov podľa našich skúseností podstatne zvýšia svoju trhovú hodnotu a reputáciu, a to najmä ak ide o startupy orientované na využívanie klientskych dát.

My v CARPATHIAN Advisory Group sme pripravení poskytnúť nielen služby detailných právnych auditov systému ochrany osobných údajov vo Vašej firme, ale aj návrh komplexných riešení, ktoré Vám pomôžu byť v súlade s novými európskymi reguláciami ochrany osobných údajov a súkromia v elektronickej komunikácii, ktoré sa naplno prejavia od mája 2018. Dohodnite si s nami prvú bezplatnú konzultáciu.