Top

Články a Médiá

Krypto je na vzostupe. Aká regulácia sa naňho dnes aplikuje a čo prinesie MiCA?

Slovenská ako aj európska legislatíva už dnes, napriek absencii adresnejších pravidiel, reguluje podnikanie v krypte v niektorých oblastiach. Ide hlavne o finančnú a daňovú reguláciu. Časť z toho je harmonizovaná v rámci Európskej únie a časť ostáva na bremenách slovenského zákonodarstva. To je však prirodzene paralizované nedostatkom kapacít a komplexnosťou a dynamikou rozvoja krypto sveta.

Keďže však absentuje adresná regulácia a podnikanie v krypte je legislatívne upravené nesystematicky v množstve právnych predpisoch, je oblasť krypta do veľkej miery ponechaná právnej neistote. Podnikatelia v krypte preto napríklad v oblastiach emisie tokenovoperáciách na DeFi, poradenskej a správcovej činnosti, zbieraní kapitálu,… nespadajú nevyhnutne pod úplne rozpoznateľné regulačné a daňové rámce. A ak aj áno, tak tie pravidlá často roztrúsené medzi viacero právnych predpisov.  

Peter Varga preto pripravil video, kde sumarizuje aplikácie konkrétnych zákonov a európskych predpisov na rôzne typy podnikania v krypte ako aj na novú reguláciu, ktorá sa plánuje implementovať na úrovni Európskej únie.

Viac informácii o optimálnych právnych, daňových a účtovných riešeniach v krypte sa dozviete na webe Crypto Tax & Law. Získajte relevantný, zrozumiteľný a expertmi tvorený obsah pre právnu, daňovú a účtovnícku optimalizáciu krypta priamo do vašej e-mailovej schránky: