Top

Články a Médiá

Konferencia na tému “Role of Lawyer in Tax Services”

Peter Varga sa na nedávnej konferencii BOKS International v Londýne venoval téme o úlohe právnika pri daňovom poradenstve a daňových optimalizáciách. Keďže súčasťou nášho daňového a účtovného tímu sú aj advokáti, v CARPATHIAN tak máte daňové a účtovné poradenstvo obohatené o nevyhnutné právne súvislosti. Peter Varga vo svojich prezentáciách častokrát ukazuje príklady z praxe, pri ktorých zákon nedáva jasnú odpoveď na ich legalite/nelegalite. Práve v takýchto situáciách by mal byť nápomocný daňový právnik, ktorý nielenže rozumie daňovému právu a účtovníctvu, ale ovláda v solídnej miere aj súvislosti ústavného a trestného práva. Presne takýto právnik by mal priniesť viac svetla do nejasných právnych konsekvencií daňovo-optimalizačnej štruktúry. A presne to je naša úloha v spojení s advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax a presne toto je téma, ktorá je aktuálna nielen na Slovensku, ale v princípe v celom vyspelom svete.