Top

Články a Médiá

Je konateľ bez odmeny daňový problém?

Novela zákona o dani z príjmov so sebou priniesla aj rozšírenie rozsahu regulácie transferového oceňovania. Novela zaviedla termín kontrolovaná transakcia, pod ktorú napríklad spadá aj vzťah konateľa a spoločnosti. Títo sú tak povinní viesť transferovú dokumentáciu.

V praxi však spoločnosti, najmä s jednou osobou v podobe spoločníka a konateľa, nevyplácajú konateľovi odmenu a to hlavne preto, aby tak ušetrili na odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Odmena konateľa sa totiž riadi rovnakými ustanoveniami zákona o dani z príjmov, zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení ako príjem zamestnanca.

Z tohto dôvodu si podnikatelia často príjmy spoločnosti vyplácajú prostredníctvom dividend. Okrem vyplácania dividend však v praxi využívajú aj rôzne alternatívne možnosti využitia firemných prostriedkov na súkromnú spotrebu, ktorými sa podnikateľ vie úplne alebo sčasti vyhnúť dani z dividend alebo zdravotnému odvodu z dividend. Veľká časť z nich však nie je úplne legálna.

Majú podnikatelia povinnosť vyplácať konateľovi trhovú odmenu, aby tak konali v súlade s reguláciou transferového oceňovania? Môžu byť podnikatelia sankcionovaní, ak vo vzťahu konateľ – spoločník ako kontrolovanej transakcii nebudú mať vyhotovenú transferovú dokumentáciu? Bližšie sa tejto téme venoval Peter Varga v nasledujúcom blogovom príspevku.