Top

Články a Médiá

HERMES DM (SK) – PRÍPRAVA NOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A IMPLEMENTÁCIA

CARPATHIAN zabezpečila prípravu komplexnej dokumentácie k ochrane osobných údajov vrátane nového bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov, bezpečnostných smerníc a nastavenia IT procesov s cieľom dosiahnuť absolútny súlad so slovenskou a európskou reguláciou ochrany osobných údajov.

Naša práca zahŕňala::

  • príprava nového bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov a bezpečnostných smerníc;
  • prípravu komplexnej dokumentácie k ochrane osobných údajov;
  • nastavenie bezpečnostných procesov; a
  • podpora pri implementácii bezpečnostných smerníc.

Hermes DM, outsourcing services, s.r.o. je slovenská spoločnosť a agentúra zaoberajúca sa marketingom a službami direct-marketingu pre široké sperktrum spoločnosti, ako aj pre banky a finančné inštitúcie (pozri web).