Top

Články a Médiá

HERMES DM (SK) – ANALÝZA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚLAD S PRÁVNYMI PREDPISMI

Zrevidovali sme zmluvnú dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov spoločnosti HERMES DM – outsourcing služieb, sro (LLC, Slovenská republika) a radili sme ohľadom najnovších zmien v súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov v Slovenskej republike.

 Náš mandát zahŕňal:

  • Revízia zmlúv
  • Príprava nových zmlúv na ochranu osobných údajov s dodávateľmi
  • Súlad s právnymi predpismi

Hermes DM, outsourcing services, s.r.o. je slovenská spoločnosť a agentúra zaoberajúca sa marketingom a službami direct-marketingu pre široké sperktrum spoločnosti, ako aj pre banky a finančné inštitúcie (pozri web).