Top

Články a Médiá

Google daň

Náš partner Peter Varga sa nedávno vyjadroval pre Hospodárske noviny k tému osobitného zdaňovania Googlu v Taliansku.

Nielen Slovensko má totižto problém so zdaňovaním ziskov amerických gigantov. Taliansky zákonodarca chce tento problém riešiť na národnej úrovni a to zavedením zrážkovej dane pre väčších odberateľov internetových služieb. Podľa tohto návrhu by tak napríklad reklamná agentúra platiaca za klienta reklamu napríklad na Googli musela zraziť 6% daň a odviesť ju talianskemu daňovému úradu.

V praxi by to mohlo fungovať tak, že reklama v hodnote 1 000 EUR by sa zdaňovala zrážkovou daňou vo výške 60 EUR a zvyšných 940 EUR by bolo odvedených do európskej centrály Google. Zaviedol by sa tak obdobný princíp ako poznáme na Slovensku napríklad pri zdaňovaní príjmov z autorských diel alebo zamestnania. Toto riešenie predstavuje akési náhradné riešenie, pokiaľ nepríde k nejakému globálnejšiemu riešeniu domnelej nespravodlivosti v zdaňovaní najmä amerických technologických firiem sídliacich v obľúbených jurisdikciách ako je Írsko alebo Holandsko. Tie štandardne poskytujú priaznivé podnikateľské prostredie. Známy je prípad Apple a Írsko ku ktorému sa pred nejakým časom tiež Peter vyjadroval pre časopis Týždeň.

Celý článok nájdete tu.