Top

Články a Médiá

EURÓPSKA ÚNIA JE ROZDELENÁ V TÉME DAŇ Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ

Všetky trhy. Všetky finančné nástroje. Všetci finanční hráči. To je motto Európskej komisie alebo aspoň 11 členských štátov Európskej únie v súvislosti s navrhovaným zavedením dane z finančných transakcií (DFT). DFT by sa mala týkať transakcií na regulovaných trhoch ako aj na mimoburzovom trhu a mala by sa uplatňovať na množstvo typov finančných transakcií uskutočňovaných finančnými inštitúciámi.