Top

Články a Médiá

Ef offo výmaz – právne a daňové implikácie

Na pôde Slovenskej komory daňových poradcov prednášal Peter Varga spolu s Vladimírou Mačuhovou pred cca 120 daňovými poradcami tému výmazov spoločností z obchodného registra, smrť podnikateľa v kontexte právnych a daňových aspektov. 

 Je to relatívne aktuálna téma, keďže len nedávno štát vymazal niekoľko firiem z obchodného registra, aby ich následne pre zmenu niekoľko „vzkriesil“ a znova zapísal do obchodného registra. Napriek tomu, že sa procesne nejedná o náročné inštitúty, právna a daňová legislatíva nie sú vôbec skoordinované, tak v praxi vzniká množstvo legislatívne neuchopiteľných situácií ako je napríklad daňová kontrola u subjektu, ktorý ukončil podnikanie a podobne.