Top

Články a Médiá

DUBAJ AKO DAŇOVÝ RAJ

Dubaj, nachádzajúci sa v Spojených arabských emirátoch, je často pertraktovaný v súvislosti s luxusom. Málokto však vie, že Dubaj vie nielen vytiahnuť peniaze z peňaženky, ale ich aj ponechať a ušetriť. Dubajský luxus sa pomaly stáva útočiskom nielen pre zahraničných turistov, ale aj pre medzinárodnú daňovú optimalizáciu, utajenie a ochranu vlastníctva. Tento článok má za ambíciu v krátkosti zhrnúť niektoré výhody zakladania offshore spoločností v Dubaji.

Jeden z hlavných dôvodov prečo je Dubaj zaujímavým miestom pre právnu a daňovú optimalizáciu je jeho medzinárodný status. Dubaj totižto nemá stigmu daňového raja ako známe destinácie typu Britských Panenských ostrovov, Seyschell alebo Kajmaských ostrovov. A to môže byť veľkou výhodou pri optimalizácii súkromných a podnikateľských aktivít. Dubaj totižto požíva vysokú reputáciu od medzinárodných finančných inštitúcií.

Daňové aspekty

V Dubaji neplatíte žiadne priame dane (ani daň z príjmov právnických osôb a daň z príjmov fyzických osôb) a ani zrážkové dane. Spojené arabské emiráty majú uzavretý celý rad zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia aj s krajinami ako Česká republika, Holandsko, Rakúsko, či Nemecko. Okrem toho treba mať na zreteli, že Spojené arabské emiráty nemajú v legislatíve žiadne nástroje ako bojovať proti agresívnej a protizákonnej daňovej optimalizácii. Tým je vytvorený priestor pre vhodné umiestnenie offshorovej spoločnosti. Navyše, ak zámerom podnikateľa nie je iba ušetriť na daniach alebo chrániť svoje súkromie a svoj majetok, Dubaj je vhodné miesto pre medzinárodný obchod nielen kvôli lokalite, ale aj relatívne nízkej úrovni cla.

Regulácia

Založenie offshorovej spoločnosti nie je veľmi komplikované. Závisí od typu spoločnosti a rozsahu obchodných aktivít do akej doby sa vie v takáto spoločnosť založiť. Pri veľmi jednoduchej spoločnosti to je možné do jedného mesiaca. Anglický jazyk je vo všeobecnosti úradne tolerovaný, čo znižuje administratívne náklady. Otvorenie bankového účtu je jednoduché a nevyžaduje žiadne špeciálne požiadavky. Dubaj ponúka rovnako bezpečnú menu a žiadne špeciálne devízové obmedzenia. Dubajská spoločnosť však vyžaduje vedenie účtovníctva a v závislosti od jurisdikcie aj vykazovanie pravidelných účtovných závierok, ktoré musia byť predložené štátnym orgánom.

Anonymita a ochrana vlastníctva

V Spojených arabských emirátoch nie je dovolené používať akcie na doručiteľa, čo je možno považovať za nevýhodu, pretože akcie je potrebné registrovať v príslušnom registri aj spolu s údajmi o majiteľovi. V niektorých jurisdikciách Spojených arabských emirátoch však nie je verejný register firiem ako poznáme na Slovensku, a preto vznik offshorovej spoločnosti môže byť úplne anonymný.

Ostatné informácie

Spojené arabské emiráty sa vyznačujú relatívne stabilnou ekonomikou a nízkou mierou korupcie. Emirátsky dirham je stabilná mena s nízkou volatilitou. Otvorenosť ekonomiky a spoločnosti je veľká aj preto, že práve zahraničný kapitál a zahraniční turisti tvoria významný zdroj príjmov tohto arabského štátu. Telekomunikačné a poštové služby sú štandardné, rovnako tak aj rozsah bankových služieb, ktoré sú v Spojených arabských emirátoch poskytované. A v neposlednom rade je počasie v Dubaji veľmi príjemné.