Top

Články a Médiá

DOVOZ TOVARU Z TRETIEHO ŠTÁTU S OSLOBODENÍM OD DPH

Oblasť cla ako aj oblasť DPH je v EÚ do veľkej miery harmonizovaná, čo prirodzene prispieva k cezhraničnej podnikateľskej aktivite. Dovoz tovaru je vstup tovaru z územia tretieho štátu na územie EÚ a to v ktoromkoľvek členskom štáte. Miestom dovozu takéhoto tovaru je potom štát na území ktorého tovar vstupuje na územie Európskej únie.

Ak by takýto tovar vstúpil z tretieho štátu na územie Slovenska (napríklad v Čiernej nad Tisou) spadá pod správu slovenských colných úradov, ktoré sú zároveň aj správcom DPH, ktorú aj spolu s clom vyberajú.

DPH pri dovoze tovaru platí osoba, ktorá je podľa colných predpisov považovaná za dlžníka. Dovoz tovaru však nemusí byť vždy zdanený v krajine, na území ktorej sa dostáva na colné územie EÚ. V súlade so zákonom o DPH je od DPH oslobodený tovar, ktorý zo Slovenska putuje do ďalšieho členského štátu EÚ za podmienky, že toto dodanie zo Slovenska do iného členského štátu by bolo oslobodené od DPH ako intrakomunitárny predaj, ak by sa dodanie uskutočnilo samostatne. Hovoríme o colnom režime 4200. V zásade ide o situáciu, kedy je tovar napríklad z Ukrajiny na Slovensku prepustený do voľného obehu a ďalej jeho preprava končí napríklad v Čechách.

Zmysel tohto oslobodenia spočíva v zabránení vzniku dvojitého zdanenia. Inými slovami, takýto tovar, ktorý nadobudne osoba v Čechách je predmetom DPH z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. A teda, ak by na Slovensku nebol oslobodený, DPH by sa platila na Slovensku z titulu dovozu ako aj v Čechách z titulu nadobudnutia. A to teda určite neprospieva spoločnému trhu.