Top

Články a Médiá

DOMINIKA CIBULKOVÁ A ZMENA REZIDENCIE

Dominika Cibulková sa v nedávnom rozhovore pre Forbes vyjadrila, že kvôli zdravotným a sociálnym odvodom zvažuje zmenu svojej rezidencie. To predstavuje radikálnu zmenu oproti koncu roka 2016, kedy nad optimalizáciou neuvažovala. Dôvodom tejto zmeny názoru môže byť skutočnosť, že vláda SR prijala novely zákona o sociálnom poistení a o zdravotnom poistení, ktoré najmä v prípade zdravotného poistenia dramaticky zhoršujú postavenie dobre zarábajúcich fyzických osôb na Slovensku.

Apetít na daňovú a odvodovú optimalizáciu je vo všeobecnosti podmienený troma základnými faktormi:

  1. výškou daňovo-odvodového zaťaženia

U Dominiky Cibulkovej predstavuje hranicu zmenu postoju pravdepodobne práve novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá v jej prípade môže znamenať zvýšenie nákladov na zdravotné poistenie o tisícky percent.

  1. neutralitou daní a odvodov

Neutralita daní a odvodov je želateľný stav pri ktorom sa v ideálnom stave ekonomické subjekty rozhodujú bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom bolo ich rozhodnutie ovplyvnené daňovými alebo odvodovými konsekvenciami. V prípade Dominiky Cibulkovej však vzhľadom na typ jej príjmov a množstvo času stráveného mimo Slovenska, nie je možné dosiahnuť absolútnu neutralitu. Dôvodom je skutočnosť, že sa môže kedykoľvek rozhodnúť zmeniť svoju daňovú rezidenciu napríklad v prospech Monaka.

  1. efektivitou verejnej správy a kvalitou verejných služieb

Odvody sa od daní z teoretického hľadiska odlišujú najmä svojou adresnosťou. Poistenec tak pri zdravotných odvodoch vie, že platí za zdravotnú starostlivosť a pri sociálnych odvodoch funguje v istej miere aj zásluhovosť, čo sa prejavuje napríklad pri dávkach nemocenského poistenia alebo pri výške dôchodku. Za predpokladu, že poistenec ako napríklad Dominika Cibulková nevyužíva verejné služby štátu v oblasti zdravotnej starostlivosti, tak dramatické zvýšenie odvodov na zdravotnom poistení môže poistenec vnímať veľmi citlivo.

V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že nie každá daňová optimalizácia je legálna a nie každá legálna daňová optimalizácia je legitímna. Ak daňová optimalizácia legitímna nie je, môže ju štát považovať za nelegálnu. Bližšie sme legalite a legitimite daňovej optimalizácie. Ak si chcete prečítať viac o dôvodoch prečo športovci ako Dominika Cibulková alebo Peter Sagan vyhľadávajú daňové raje a ako to súvisí s morálkou.