Top

Články a Médiá

DENTONS EUROPE (SK, CZ) – MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO

Revidovali sme dokumenty daňovej previerky pripravené spoločnosťou z tzv. veľkej štvorky a poskytovali naše stanovisko s ohľadom na české a slovenské právo


 Náš mandát zahŕňal:

  • Revízia daňovej previerky;
  • Analýza zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia;
  • Analýza aplikácie inštitútu úžitkové vlastníka v judikatúre slovenských a českých súdov;
  • Príprava reportu.

Dentons Europe CS LLP, je najväčšia advokátska kancelária na svete, ktorá má pobičky vo všetkých významných finančných a ekonomických centrách. Denton má svoju kanceláriu aj v Bratislave a v Prahe (pozri web).