Top

Články a Médiá

DENTONS EUROPE (SK, CY) – MEDZINÁRODNÉ

Poskytovali sme naše právne a daňové komenty k existujúcej štruktúre pre jednu
významnú medzinárodnú obchodnú spoločnosť.


 Náš mandát zahŕňal:

  • Analýza vzťahu medzi offshorovými krajinami, Cyprom a Slovenskou republikou;
  • Analýza vplyvu európskej legislatívy na predmetnú štruktúru;
  • Analýza úžitkového vlastníka z pohľadu slovenskej a českej judikatúry;
  • Vyhotovenie custody agreement pre potreby zahraničnej štruktúry.

Dentons Europe CS LLP, je najväčšia advokátska kancelária na svete, ktorá má pobičky vo všetkých významných finančných a ekonomických centrách. Denton má svoju kanceláriu aj v Bratislave a v Prahe (pozri web).