Top

Zdaňovanie kryptomien, finančných nástrojov, nehnuteľností a iných aktív

Aké možnosti na optimalizáciu sú pri krypte a finančných nástrojoch?

Zdaňovanie kryptomien

So stúpajúcou hodnotou kryptomien prirodzene stúpa aj dopyt po daňovom a právnom poradenstve súvisiace so zdaňovaním kryptomien a prípadne hľadaní zákonných ciest za zníženie daňovej a odvodovej povinnosti. 

V základnom nastavení sa u fyzických osôb, ktoré sú daňovým ako aj odvodovým rezidentom Slovenska zdaňuje zisk z predaja kryptomien sadzbou dane 19%, respektíve 25%. Zároveň tento zisk podlieha aj zdravotným odvodom. U právnických osôb sa základ dane zdaňuje 15 % alebo 21 % sadzbou dane. Napriek relatívne jednoznačným pravidlám, je však oblasť kryptomien v praxi veľmi komplexnou nielen daňovou, ale aj účtovnou témou. 

S klientmi riešime napríklad: 

 • čo sa zahrňuje do daňových výdavkov pri obchodovaní s kryptomenami; 
 • ako sa posudzuje obchodovanie cez rôzne platformy mimo dispozície konkrétneho daňovníka; 
 • ako sa posudzujú nepeňažné vklady pri fyzických alebo právnických osobách doma alebo v zahraničí; 
 • využívanie zahraničných spoločností pri obchodovaní s kryptomenami; 
 • čo v prípade, ak daňovník nevie presne vypočítať základ dane; 
 • obstarávacia hodnota kryptomien pri daroch, vkladoch, zlúčeniach alebo likvidáciách; 
 • kryptomeny a DPH (neplatí totiž absolútne, že kryptomeny sú mimo režimu DPH).

Viac o zdaňovaní kryptomien nájdete v našich článkoch a videách. Nájdete ich na stránkach CARPATHIAN. 

V súvislosti so zdańovaním kryptomien poskytujeme tieto služby

 • analýza možností na zákonnú daňovú a/alebo odvodovú optimalizáciu; 
 • implementácia zahraničných riešení; 
 • zastupovanie v daňových konaniach; 
 • v spolupráci s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax analýza hranice trestnoprávnej zodpovednosti v kontexte konkrétnych prípadov. 

 

 

Zdaňovanie finančných nástrojov

Medzi finančné nástroje zaraďujeme okrem cenných papierov, aj deriváty, majetkové účasti v subjektoch kolektívneho investovania, finančné rozdielové zmluvy, prípadne v niektorých prípadoch kryptomeny. Zdaňovanie a “zodvodňovanie” finančných nástrojov nie je harmonizované, a teda konkrétna miera zdanenia a prípadne povinnosti zaplatiť povinné sociálne alebo zdravotné poistenie závisí od typu finančného nástroja ako aj typu príjmu, ktorý v súvislosti s ním fyzickej osobe plynie. 

Pri právnických osobách je tá situácia z hľadiska daní o niečo jednoduchšia. Avšak hlavne pri derivátoch a derivátových kryptomenách je zasa významne náročnejšie účtovanie

Treba si uvedomiť, že téma účtovania a zdaňovania komplexnejších finančných nástrojov a kryptomien nie je v Európskej únii vo všeobecnosti harmonizovaná a štáty si tak vytvárajú vlastné daňové a účtovné rámce. 

A to má svoje dopady hlavne pri menších štátoch ako je Slovensko, ktoré prirodzene nemá vybudované kapacity na komplexné uchopenie týchto tém.

Zdaňovanie nehnuteľností

Pri zdaňovaní nehnuteľností okrem dani z príjmov a odvodov zohráva veľkú úlohu aj DPH. Téma štandardne nezaujíma iba podnikateľov s nehnuteľnosťami, ale aj súčasné nepodnikajúce fyzické osoby, ktoré využívajú práve nehnuteľnosti na zhodnocovanie svojich aktív. 

Časté sú prípady fyzických osôb, ktoré kupujú investičné nehnuteľnosti. Na základe našich skúseností, klienti sa zaujímajú hlavne o tieto témy:

 • pri ktorej kúpe nehnuteľnosti je možný odpočet DPH;
 • je lepšie nehnuteľnosť prenajímať cez s.r.o. alebo ako fyzická osoba;
 • podnikateľ/nepodnikateľ a zdaniteľná/nezdaniteľná osoba;
 • kedy je narábanie s nehnuteľnosťou vnímané ako podnikanie;
 • ak sa nehnuteľnosť kúpi bez DPH, je možné získať odpočet DPH pri jej následnom predaji s DPH;
 • je možné predať nehnuteľnosť bez DPH, ak bola kúpená s DPH.

Klientom radíme pri štrukturovaní ich podnikania s nehnuteľnosťami. 

Netýka sa to tak iba väčších developérskych projektov, ktoré zabezpečujeme spolu s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax, ale pridanú hodnotu v tomto poradenenstve zjavne nachádzajú aj fyzické osoby ako individuálni (aj menší) investori.

Často kladené otázky

Služba daňovej optimalizácie technicky predstavuje analýzu, kde na podklade finančných ukazovateľov firmy, jej obchodnej pozície, investičných plánov, právnych vzťahov, atď. sa u klienta usilujeme identifikovať zákonné možnosti zefektívnenia jeho podnikania z daňovo-odvodového hľadiska. 

Na druhej strane mu ukazujeme hranice, ktoré nie je ani zákonné, ani morálne prekračovať. 

Cena za túto analýzu je štandardne od 500 EUR do 5 000 EUR v závislosti od zložitosti firmy. Pri malých “jednoosobových sro” sa cena pohybuje okolo 500 EUR – 750 EUR. 

So stúpajúcou zložitosťou, prípadne zapojením cezhraničných elementov, táto odmena rastie. 

Službu poskytuje naša advokátska kancelária Highgate Law & Tax, takže súčasťou analýzy štandardne býva aj:

 • právny pohľad na prekročenie hranice trestnoprávnej zodpovednosti pri daňovej optimalizácií; 
 • analýza zahraničných možností aj s ohľadom na súčasné legislatívne obmedzenia (CFC pravidlá, vyššie sadzby dane, miesto skutočného vedenia, atď.) a právna obhájiteľnosť využívania zahraničných spoločností v kontexte základných slobôd v rámci EÚ; 
 • poradenstvo v súvislosti so sociálnym poistením pre majiteľov/štatutárov; 
 • prakticko-právne poradenstvo (t.j. administratíva riešení, problém s bankami, onboarding na zahraničných burzách, atď.);
 • analýza a prípadná implementácia preventívnych opatrení voči daňovým kontrolám;

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne. Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje od 300 EUR – 1 000 EUR. 

Finálna cena sa odvíja najmä od: 

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi; 
 • počtu účtovných úkonov; 
 • právnej zložitosti klienta.   

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť: 

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka. 

Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %. 

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom. Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy pri prechode účtovníctva cez rok. 

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom. 

Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom. 

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil. 

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…