Top

Spôsoby vyplácania sa podnikateľa z firmy

Mzdové účtovníctvo bez podpory právnikov v pracovnom práve nie je komplexné poradenstvo

Majetok spoločnosti nie je majetkom spoločníka/akcionára

V súvislosti s podnikaním prostredníctvom obchodných spoločností je potrebné si predovšetkým uvedomiť, že spoločnosť je samostatným subjektom práva, ktorý je striktne oddelený od jeho ultimátneho majiteľa – fyzickej osoby

Ak by tomu tak nebolo, majiteľ kapitálovej spoločnosti (napr.: a.s. alebo s.r.o.) by nemohol požívať benefity relatívne absolútneho obmedzeného ručenia za záväzky spoločnosti, ktorú vlastní. V praxi by totiž bolo zneužiteľné na jednej strane ako majiteľ neručiť za záväzky svojej spoločnosti a zároveň majetok spoločnosti (vrátane finančných prostriedkov) využívať pre súkromné potreby. 

Takéto striktné korporačné oddelenie je potrebné vnímať aj z hľadiska daní a účtovníctva. Existuje viacero prípadov v praxi, kde správca dane reklasifikoval rôzne výbery majiteľa/štatutára spoločnosti na príjem zo závislej činnosti alebo ostatný príjem

V oboch prípadoch sú to z daňovo-odvodového hľadiska veľmi nevýhodné varianty. Dokonca za určitých okolností môže byť svojvoľné zasielanie finančných prostriedkov z firmy na majiteľa trestným činom. Nielen daňovým, ale aj hospodárskym. 

Viac informácií k tomu nájdete v článku od Petra Vargu Firemné peniaze na súkromné účely: príklady a najčastejšie chyby.

Vysoká pokladňa a peniaze nie sú na účte

V praxi si hlavne malí podnikatelia radi vyberajú peniaze z firemného účtu na súkromnú spotrebu. Tým sa tak zvyšuje “pokladňa” v účtovníctve. 

Menšie spoločnosti majú totiž bežný “zvyk” zisky spoločnosti nevyplácať. Vo všeobecnosti ich od toho odrádza daň z dividend. Motivované sú aj tým, že pri malé čísla možno nepútajú pozornosť daňových úradov. 

Pri menších spoločnostiach nie je tiež bežné vyplácať si trhový plat/odmenu štatutára kvôli vysokému odvodovému zaťaženiu. Ak sa chce majiteľ uspokojiť, okrem využívania firemného majetku na súkromné účely, sa v praxi často vypláca rôznymi inými, neštandarndými spôsobmi. 

Vo výsledku tak vzniká na súvahe spomínaná vysoká pokladňa alebo vysoká suma pohľadávok voči spoločníkom. V pasívach to pre zmenu spôsobuje vznik tzv. dividendovej kapacity. Ak sa predmetná spoločnosť jedného dňa dostane do finančných ťažkostí, mohlo by to mať nasledujúce dopady na majiteľa/štatutára spoločnosti: 

 • ručenie štatutára celým svojim majetkom za nesúlad pokladne s reálnym stavom; 
 • záväzok vlastníka uhradiť spoločnosti celú svoju pohľadávku, pričom takýto vlastník je v spojitosti s týmto záväzkom exponovaný do výšky celého svojho majetku; 
 • zodpovednosť vlastníka za úpadok spoločnosti (napríklad aj za vyplatenie dividend), kde vlastník zodpovedá celým svojim majetkom; alebo
 • nezákonnosť vyplatenia ziskov zo spoločnosti;
 • vyrubenie dane (ostatný príjem/ príjem zo závislej činnosti alebo dividenda); 
 • trestný čin skrátenia dane a poistného; 
 • niektorý z hospodárskych trestných činov (napríklad poškodzovanie veriteľa, sprenevera, atď.).

Aké sú možnosti vyplácania sa?

Spolu s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax pre klientov vytvárame na mieru šité spôsoby vyplácania sa zo spoločnosti. Posudzujeme to nielen z účtovného a daňového hľadiska, ale aj z právneho hľadiska. Treba si tiež uvedomiť, že Obchodný zákonník relatívne stritkne obmedzuje možnosti firmy vyplácať zdroje firmy svojim majiteľom. 

A práve skúsenosti s koronou a tým, že dnešný svet neposkytuje úplnú predvídateľnosť ekonomických dopadov, je potrebné kroky v spoločnosti uskutočňovať aj preventívne. 

V tejto súvislosti preto poskytujeme najmä tieto služby: 

 • analýza právne obhájiteľných možností vyplatenia sa zo spoločnosti; 
 • daňová optimalizácia spojená s vyplácaním sa zo spoločnosti (Daňová optimalizácia – tuzemské a zahraničné možnosti);
 • zastupovanie v daňových konaniach; 
 • príprava príslušnej právnej dokumentácie a stransparentnenie existujúceho stavu “vyplácania sa” v spoločnosti.

Daňová rezidencia, jej zmena alebo práca na Bali?

Aj počas pandémie evidujeme stále relatívne veľký záujem o informácie ohľadom možností presuvania sa dočasne alebo trvalo za hranice Slovenska. Pri kryptomenách je tým motívom predovšetkým priaznivejšie zdaňovanie, pri digitálnych nomádoch zasa iné ako daňové dôvody. Cestovanie však prináša rôzne daňové implikácie. 

Často kladené otázky

Služba daňovej optimalizácie technicky predstavuje analýzu, kde na podklade finančných ukazovateľov firmy, jej obchodnej pozície, investičných plánov, právnych vzťahov, atď. sa u klienta usilujeme identifikovať zákonné možnosti zefektívnenia jeho podnikania z daňovo-odvodového hľadiska. Na druhej strane mu ukazujeme hranice, ktoré nie je ani zákonné, ani morálne prekračovať. 

Cena za túto analýzu je štandardne od 500 EUR do 5 000 EUR v závislosti od zložitosti firmy. Pri malých “jednoosobových sro” sa cena pohybuje okolo 500 EUR – 750 EUR. 

So stúpajúcou zložitosťou, prípadne zapojením cezhraničných elementov, táto odmena rastie. 

Službu poskytuje naša advokátska kancelária Highgate Law & Tax, takže súčasťou analýzy štandardne býva aj:

 • právny pohľad na prekročenie hranice trestnoprávnej zodpovednosti pri daňovej optimalizácií; 
 • analýza zahraničných možností aj s ohľadom na súčasné legislatívne obmedzenia (CFC pravidlá, vyššie sadzby dane, miesto skutočného vedenia, atď.) a právna obhájiteľnosť využívania zahraničných spoločností v kontexte základných slobôd v rámci EÚ;
 • poradenstvo v súvislosti so sociálnym poistením pre majiteľov/štatutárov; 
 • prakticko-právne poradenstvo (t.j. administratíva riešení, problém s bankami, onboarding na zahraničných burzách, atď.);
 • analýza a prípadná implementácia preventívnych opatrení voči daňovým kontrolám.

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne. Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje od 300 EUR – 1 000 EUR. 

Finálna cena sa odvíja najmä od: 

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi; 
 • počtu účtovných úkonov; 
 • právnej zložitosti klienta.  

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť: 

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka. 

Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %. 

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom. Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy pri prechode účtovníctva cez rok. 

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom. 

Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom. 

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil.  

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…