Top

Daňový podvod

Daňová optimalizácia má svoje hranice

Daňový podvod je trestnoprávny delikt, ktorý v sebe zahŕňa viacero obsahových variantov, ktoré pozná náš Trestný zákon. Na rozdiel od agresívnej daňovej optimalizácie, pri daňovom podvode je možnou sankciou aj trest odňatia slobody. Daňový podvod je nelegálny a aj nelegitímny krok daňovníka s cieľom protiprávne získať nejakú daňovú výhodu.

V tomto kontexte vnímame ako najväčší problém, nielen Slovenska, ale aj iných krajín jasne zadefinovať hranicu medzi daňovým podvodom najmä v oblasti priamych daní (trestný čin skrátenia dane a poistného) a jeho jemnejšou a spoločensky menej nebezpečnejšou formou akou je agresívna daňová optimalizácia. Je umelo vytvorená štruktúra s cieľom získať daňovú výhodu trestným činom alebo je to len administratívny delikt za ktorý hrozí daňovníkovi dodatočné zaplatenie dane a pokuta? A takýchto prípadov je v praxi mnoho a mnohé sa týkajú už nastavených cezhraničných štruktúr aj s využitím rôznych offshore spoločností s určitou mierou anonymity vlastníctva. V praxi sa stretávame s potrebou nahliadnuť do existujúcej štruktúry a právne ju posúdiť s ohľadom na niektorú z foriem daňovej optimalizácie.

Optimalizácia dane? Nechajte to na odborníkov

Zo súčasnej praxe štátnych orgánov evidujeme dnes dve základne formy páchania daňových podvodov na úseku daní z príjmov. Ide o nepriznávanie príjmov, čo môže byť celkom časté v prípadoch predaja nehnuteľností.  A poznáme tiež aj uplatňovanie si neexistujúcich nákladov (tzv. kupovanie bločkov). Ak však osoba predá byt za obstarávaciu cenu, aby tak neplatila daň a zvyšok dohodnutej sumy jej kupujúci daruje na základe darovacej zmluvy, jedná sa o trestný čin skrátenia dane a poistného alebo je to agresívna daňová optimalizácia? Predávajúci a ani kupujúci formálno-právne žiadne ustanovenie zákona neporušili. Môže to byť preto nakoniec považované za legitímnu daňovú optimalizáciu?

Problematika je veľmi komplexná a podľa nášho názoru len potvrdzuje, že nie je možné robiť daňovú optimalizáciu, ak poradcom nie je aj daňový právnik.