Top

Patent Box

Čo je to Patent Box?

Peter Varga vo svojom článku „Aj Slovensko vie byť daňovým rajom!“ vyzdvihol snahy Slovenska konkurovať iným výhodným daňovým režimom v Európe. Práve Patent Box alebo oslobodenie podľa § 13a a § 13b zákona o dani z príjmov priniesol veľmi významný nástroj legálnej a legitímnej daňovej optimalizácie bez toho, aby daňovník musel vymýšľať zložité a administratívne náročné cezhraničné riešenia. Slovensko sa inšpirovalo, aj keď relatívne oneskorene, inými IP Box režimami, s ktorými už veľmi dlhú dobu iné krajiny v Európe priťahujú pridanú hodnotu na ich územie.

Aká je výška úspory na daniach pri využití Patent Boxu?

Patent Box prináša možnosť oslobodiť od dane z príjmov až 50 % ziskov, ktoré daňovník dosiahne z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie:

  • vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom;
  • počítačového programu, ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom;

Patent Box rovnako umožňuje využiť toto oslobodenie od dane z príjmov aj daňovníkom, ktorí majú príjmy z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne vyžil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom.

Musí mať daňovník, ktorý využíva Patent Box zamestnancov?

Ustanovenia o Patent Boxe na viacerých miestach indikujú požiadavku na daňovníka mať vlastný výsledok výskumu a/alebo vývoja. Vzhľadom na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce je však pre daňovníkov prirodzene ekonomicky výhodnejšie siahnuť po tzv. kontraktoroch, kde daňovo – odvodové zaťaženie je významne nižšie. V kontexte znenia predmetných ustanovení o Patent Boxe sa javí, že takýto aranžmán neumožňuje daňovníkovi Patent Box využiť.

Či je však možné Patent Box využiť aj v takých situáciách a prípadne v ktorých, je následne potrebné hlbšie zanalyzovať z daňovo-právneho pohľadu. My sme radi, že s pomocou našej daňovo-právnej advokátskej kancelárií Highgate Law & Tax sme už mali možnosť tieto témy riešiť v praxi a klientom tak poskytnúť nevyhnutný komfort.

Ak by ste chceli pomôcť s Patent Boxom, dajte nám prosím vedieť.