Top

Legitímna daňová optimalizácia

Optimalizácia daní legálnou cestou

Daňová optimalizácia je legálna a legitímna zároveň, ak aj napriek tomu, že dosiahnete daňovú alebo odvodovú výhodu, štát vás za to nemôže sankcionovať. O aké prípady ide?

Najjednoduchším príkladom na daňovú optimalizáciu je výber právnej formy podnikania. Podnikateľ môže pred začatím podnikania stáť pred otázkou, či bude podnikať ako živnostník alebo prostredníctvom s.r.o.. Obe možnosti sú spojené s inými daňovými a odvodovými konsekvenciami a podnikateľ sa tak vie na základe odhadovaného výpočtu rozhodnúť, pri ktorej právnej forme bude platiť menej daní alebo odvodov. V prípade tohto podnikateľa ide o rozhodnutie, ktoré je motivované iba daňovým, respektíve odvodovým motívom, napriek tomu však štát toto rozhodnutie a následnú úsporu na daniach a odvodoch nemôže sankcionovať.

Optimalizácia daní pre vašu firmu

Pri väčších transakciách môže ísť napríklad o legitímny výber právnej formy predaja nejakého podniku. Zákon v princípe umožňuje dve formy predaja a to: (i) predaj podniku a (ii) predaj obchodnej spoločnosti. Obe formy predaja sú spojené s inými daňovými dopadmi a daňovník sa môže rozhodnúť pre tú formu, ktorá je daňovo preňho najprijateľnejšia. Aj keď týmto rozhodnutím môže daňovník ušetriť aj milióny EUR na úkor štátu, štát nemôže chcieť od daňovníka, aby si vybral tú právnu formu predaja, kde zaplatí viac daní.

Samozrejme problematika legitímnej, respektíve nelegitímnej daňovej optimalizácie je veľmi komplexná a vyššie uvedené prípady by sme mohli upravovať s cieľom testovať hranicu medzi legitímnym a nelegitímnym, respektíve medzi daňovou optimalizáciou, kde daňovníkovi nehrozí pokuta a opačne. Vo všeobecnosti platí, že každé nastavenie štruktúry, aj pri “jednosoobovej sročke” je potrebné konzultovať s daňovým právnikom, ktorý sa orientuje aj v ústavnom práve. V opačnom prípade síce môže byť opatrenie technicky v súlade so zákonom, ale nelegitímne, a teda nelegálne.

Pozrite si nedávny záznam z live streamu na tému daňová optimalizácia

Video je pomerne obsiahle, preto je prehratie nastavené priamo na tému daňová optimalizácia.