Top

Agresívna daňová optimalizácia

Optimalizácia dane na hranici zákona

Pri agresívnej daňovej optimalizácii  ide najčastejšie o postup daňovníka, ktorým technicky neporušil žiadne ustanovenie zákona, avšak svojim konaním dosiahol stav, ktorý je v rozpore s akýmsi princípom spravodlivosti, zneužil právo, a teda daňová výhoda, ktorú týmto konaním dosiahol je nelegitímna.

Agresívna daňová optimalizácia sa nachádza medzi legitímnou daňovou optimalizáciou a daňovým podvodom. Azda najjednoduchším príkladom pre agresívnu daňovú optimalizáciu je predaj nejakej veci za netrhovú cenu s cieľom získať tak daňovú výhodu. Ak napríklad spolu obchodujú slovenská spoločnosť so spriaznenou maďarskou spoločnosťou, môže byť cieľom ich vlastníka preniesť zisk zo Slovenska do Maďarska, aby tak bol podrobený nižšej sadzby dane. Preto predaj automobilu v trhovej hodnote 5 000 EUR z maďarskej do slovenskej spoločnosti, tak môže prebehnúť napríklad za cenu 30 000 EUR. Slovenské právo nikde nehovorí o tom aká má byť cena za automobil, avšak hovorí nám, že tá cena musí byť trhová. V opačnom prípade môže dôjsť k povinnosti zaplatiť dodatočnú daň a pokutu.

Kedy je daňová optimalizácia na hrane?

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje hostinec sa rozhodne založiť ďalšie tri spoločnosti, ktoré strieda, aby sa tak vyhol povinnej registrácii na DPH. Aj keď slovenské právo nikde nehovorí o zákaze zakladania spoločností a využívania ich na podnikanie, niekde medzi riadkami nám hovorí, že tento typ optimalizácie je nelegitímny, a preto ho môže sankcionovať.

Rozmanitosť ekonomického vzťahov je veľmi veľká, a preto v praxi dochádza k množstvu situácií, kedy daňovník nevie posúdiť, či je jeho optimalizačný nástroj legitímny, a teda legálny. Preto je dôležité posudzovať každú transakciu individuálne. A tu daňové poradenstvo zasahuje do právneho až ústavno-právneho poradenstva bez ktorého nie je možné spoľahlivo posúdiť charakter daňovej optimalizácie. A aj preto platí, že daňová optimalizácia by sa nemala nastavovať bez daňového právnika.