Top

Daňová optimalizácia

Daňová optimalizácia

Efektívne daňovo optimalizovať dokážu aj dnes nielen veľké nadnárodné spoločnosti ako Google, Facebook alebo Apple, ale aj malé slovenské spoločnosti. Tie na to, aby ušetrili aj desiatky percent ročne na daniach alebo odvodoch v kritickom množstve prípadov nepotrebujú žiadne offshore spoločnosti.

Zákon o dani z príjmov dnes obsahuje približne 100 000 slov, čo je približne trikrát viac ako v roku 2004, keď nadobudla účinnosť veľká “Miklošova” daňová reforma. Počet slov v zákone síce na prvý pohľad pôsobí ako bezvýznamná štatistika, avšak čím komplikovanejší je zákon o dani z príjmov, tým viac možností na daňovú optimalizáciu poskytuje. A práve preto vedia optimalizovať aj “jednoosobé sročky”.

Podnikateľ by však mal určite vedieť, či jeho snahy o zníženie svojej daňovej povinnosti predstavujú tzv. legitímnu daňovú optimalizáciu alebo mu za to hrozí sankcia v podobe pokuty alebo trestu odňatia slobody. Vo všeobecnosti tak daňovú optimalizáciu rozdeľujeme na tieto tri základné typy:

Rovnako ako pri indexovaní vyhľadávania na googli, tak aj daňová optimalizácia dnes musí byť poctivá, reálna a dostatočne uveriteľná na to, aby bola úspešná. Ak aj dosiahne agentúra dočasný úspech aplikovaním nového, neprirodzeného spôsobu zlepšenia vyhľadávania internetovej stránky, je veľká pravdepodobnosť, že to predstavuje len krátkodobý úspech. Google napríklad jednoducho zmení algoritmus. Ak sa dnes niekto spolieha na nemohúcnosť daňových kontrol analyzovať zložitejšie operácie a štruktúry, premlčacia doba je dnes v niektorých prípadoch až 10 rokov. Ak bude teda tento  trend vyzbrojovania finančnej správy pokračovať, daňovníka to môže dobehnúť o niekoľko rokov. A aj preto musí dnes byť daňová optimalizácia postavená na pevných základoch, aby sa kvalifikovala do množiny legitímnych daňových optimalizácií, ktoré štát nemôže dnes a nebude môcť ani v budúcnosti sankcionovať.

V prípade, ak podnikáte cezhranične, možnosti na optimalizáciu sa rozširujú. Nikdy v histórii nebolo fyzické presúvanie sa osôb či tovarov tak jednoduché ako v súčasnosti. Rovnako nikdy predtým nebolo tak jednoduché poskytovať služby z jedného konca sveta zákazníkovi nachádzajúcemu sa na druhom konci sveta. Vo svete sa stierajú hranice, vzdialenosti sa stávajú relatívnymi a viaceré podnikateľské možnosti stále viac reálnymi. Otvorený svet tak prináša možnosti využívať daňové výhody jednotlivých krajín za účelom optimalizácie daní, toku financií a zachovávania zisku. Medzinárodné daňové predpisy a regulácia sa však neustále menia, pričom narastajúca globalizácia komplikuje zdaňovanie cezhraničných, ale aj vnútroštátnych operácií. Podrobná znalosť tejto regulácie nám umožňuje pre našich klientov navrhovať a implementovať účinné a efektívne daňové štruktúry, ktoré spĺňajú aktuálne regulačné požiadavky.

Naše služby v oblasti daňovej optimalizácie

Pre našich klientov v oblasti daňovej optimalizácie vypracúvame analýzu ich podnikania s cieľom upraviť ho tak, aby bolo daňovo a odvodov efektívnejšie. V tejto súvislosti zabezpečujeme aj tieto služby:

  • Analýza tuzemských (slovenských) možností na daňovú alebo odvodovú optimalizáciu;
  • Poradenstvo v oblasti vytvárania medzinárodných daňových štruktúr;
  • Analýza existujúcej medzinárodnej štruktúry s ohľadom na súlad s relevantnými slovenskými a medzinárodnými právnymi predpismi;
  • Offshore poradenstvo a riešenia;
  • Zakladanie a riadenie spoločností v rôznych jurisdikciách vrátane tzv. daňových rajov; a
  • Vyhotovenie transferovej dokumentácie.

Mnohí označenie krajiny ako „daňový raj“ prioritne spájajú s daňovou optimalizáciou. Daňové raje však nemusia byť využívané len v súvislosti so znižovaním daňovej povinnosti. Mnohokrát je motívom nižšia regulácia alebo snaha uchovať si anonymitu vlastníctva.

Daňová optimalizácia s pridanou hodnotou

V našom poradenskom tíme máme nielen expertov na daňové poradenstvo, ale aj daňových právnikov, čo nám umožňuje nazerať na daňovú optimalizáciu nielen z finančného, ale aj z právneho a regulačného hľadiska. Našim klientom tak vieme nastaviť v každom jednotlivom prípade vhodnú daňovú štruktúru, ktorá spĺňa regulačné požiadavky a nevystavuje tak klienta právnym rizikám.

Pozrite si nedávny záznam z live streamu na tému daňová optimalizácia

Video je pomerne obsiahle, preto je prehratie nastavené priamo na tému daňová optimalizácia.