Top

Články a Médiá

Daňová optimalizácia pre IT firmy

V CARPATHIAN sa snažíme neustále zlepšovať a modernizovať obsah a formu svojich služieb, čo zahŕňa aj daňové a právne poradenstvo pre našich klientov.

Keďže máme medzi svojimi klientami aj IT firmy, rozhodli sme sa spoločne s Highgate Law & Tax 24.4.2019 zorganizovať v hoteli Falkensteiner v Bratislave konferenciu na tému daňovej optimalizácie pre slovenské IT firmy.

Cieľom konferencie bolo praktickou formou poukázať  na našich príkladoch z praxe, aké možnosti prináša daňová optimalizácia v IT sektore. Obsahom konferencie bolo viacero zaujímavých tém prezentovaných partnerom a daňovým expertom Petrom Vargom a advokátmi Tomášom Demom a Lukášom Makarom. Diskutovali sme o tom, aké existujú možnosti výhodnejšieho zdanenia príjmov zo softvéru (Patent box) nielen pre etablované ale aj start-up IT firmy, ako funguje super odpočet a aké sú aktuálne trendy pri optimalizácii operatívnych ziskov. V prvej časti konferencie sme sa venovali aj témam, ako efektívnejšie nastaviť dane a odvody pre zamestnanecké akcie/podiely a na aké daňové riziká treba myslieť pri predaji firmy/vstupe investora.

Podarilo sa nám vyskladať skvelý diskusný panel v zložení Peter Fusek (COO Instarea), Grigor Ayrumyan (CEO WEZEO) a Ivan Melay (Head of Central Europe BENDURA BANK AG) ktorého členovia porozprávali o svojich praktických skúsenostiach s daňovou optimalizáciou v ich IT firmách.