Top

Články a Médiá

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA MUSÍ BYŤ POCTIVÁ A VYCHÁDZAŤ Z EKONOMICKEJ PODSTATY

V súvislosti s udalosťami posledných dní, pri ktorých bol verejnosti prezentovaný únik informácií známy pod názvom “Panama Papers” môžeme opätovne konštatovať, že umelé daňové štruktúry bez akejkoľvek ekonomickej podstaty predstavujú pre klientov riziko, ktorého dôsledkom môže byť jednak negatívny dopad na ich PR a vzťahy s investormi a v horšom prípade administratívny ako aj trestnoprávny postih zo strany štátu.
Daňová optimalizácia musí vždy vychádzať z nejakého ekonomického úmyslu, v opačnom prípade je umelá, nelegitímna a čoraz častejšie aj nelegálna. Úlohou CARPATHIAN je identifikovať najefektívnejšie právne a daňové nastavenia na ekonomický úmysel a ekonomické operácie našich klientov. Iba takýto prístup zabezpečuje naším klientom absolútny komfort v ich podnikaní.
Súčasná situácia len potvrdzuje, že CARPATHIAN poskytuje klientom efektívne podnikateľské a daňové štruktúry, ako aj investičné modely, ktoré im prinášajú kľudný spánok.