Top

Články a Médiá

Daňová optimalizácia a štruktúrovanie podnikania v praxi

Dňa 24.5.2017 sme organizovali business raňajky na tému Daňová optimalizácia a štruktúrovanie podnikania v praxi – právne a daňové súvislosti, ktorého obsahom bola nielen ukážka viacerých lokálnych ako aj medzinárodných optimalizačných techník a prípadov, ale veľký priestor bol venovaný otázke, či je daňová optimalizácia morálna. Raňajok sa zhostil JUDr. Ing. Peter Varga, vedúci partner CARPATHIAN Advisory Group, ktorý sa špecializuje na daňové právo a medzinárodné daňové štruktúry. Jednou z nosných tém business raňajok bola právna dilema v súvislosti s jasnou identifikáciou hraníc medzi daňovou optimalizáciou, agresívnou daňovou optimalizáciou a daňovým podvodom. Na podklade množstva príkladov z praxe sa účastníci business raňajok mohli ponoriť do komplexnosti tejto témy a to predovšetkým s ohľadom na ústavnoprávny kontext daňových optimalizácii. V súčasnosti totiž platí, že pri daňovej optimalizácii vám nestačí len technicky dokonalé riešenie, ale potrebujete svoje argumenty v prípadnom spore oprieť o viaceré teoreticko-právne prístupy. Nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR ako aj rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR dáva daňovým poradcom a daňovým právnikom indikatívny návod na to, kde asi leží v našom právnom poriadku hranica medzi právnou istotou a spravodlivosťou a čo je pre súdy v prípadných sporoch určujúce.

Vzhľadom na zvýšené daňovo-odvodové zaťaženie je daňová optimalizácia na vzostupe. Je treba si však v kontexte vyššie uvedeného uvedomiť, že daňovú optimalizáciu nie je možné robiť metódami, ktoré boli typické v minulosti. Nie je to morálne a častokrát ani legálne. Daňová optimalizácia musí byť poctivá a musí byť založené na transparentnosti a jasných ekonomických, prípadne iných dôvodov. My v CARPATHIAN Advisory Group sa venujeme optimalizáciám spoločností na kľúč. Rovnako sa snažíme podnikateľom ukázať, kde leží hranica za ktorú by v žiadnom prípade nemali chodiť. Našou snahou je kultivovať podnikanie a zároveň nachádzať medzery, ktoré zefektívnia podnikanie našich klientov.