Top

Príjmy súvisiace so zahraničím

Príjem zo zahraničia

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú slovenskými daňovými rezidentmi musia platiť dane aj z príjmov, ktoré nemajú svoj zdroj na Slovensku. Takéto zahraničné príjmy však môžu byť predmetom zdanenia aj v zahraničí. V mnohých prípadoch tak nielen hrozí, ale aj nastáva dvojité zdanenie. V niektorých prípadoch sa dá dvojitému zdaneniu vyhnúť. Najjednoduchšou cestou je cez slovenského daňové priznanie, ktoré vo väčšine prípadov dvojité zdanenie eliminuje. Je však množstvo prípadov (napríklad vyplatenie dividend z USA, príjem z tretej krajiny), kde k dvojitému zdaneniu reálne dochádza. V takých prípadoch je možné siahnuť iba po menej priamočiarych možnostiach. Jedna z nich je zmena daňovej rezidencie.

Kto je slovenským daňovým rezidentom je téma sama o sebe veľmi komplexná. Hovoriť by tom mohla napríklad Dominika Cibulková o ktorej Peter Varga, náš zakladateľ, ešte pred jej presťahovaním do Spojených arabských emirátoch napísal v kontexte tejto témy nasledujúci blog „Prečo Dominika Cibulková môže zvažovať presťahovanie sa do daňového raja?“. Netýka sa to len Dominiky Cibulkovej alebo Petra Sagana. Zmena daňovej rezidencie dnes aj kvôli reštriktívnym zmenám slovenského zákona o dani z príjmov zaujíma stále viac ľudí. Niekoho sa dotýka 25 % daň + zdravotné odvody pri predaji kryptomien alebo iných finančných alebo virtuálnych aktív, iných zasa trápia CFC pravidlá pre fyzické osoby.

Samostatnou kategóriou sú odvody. Hlavne pri osobách, ktoré majú zahraničné aktivity (práca, štúdium, podnikanie v zahraničí) je predmetná otázka nastavenia ich odvodového zaťaženia a príslušnosť k niektorému z odvodových systémov. Aj v tomto vieme pomôcť.

Každopádne, súčasťou daňovej optimalizácie alebo daňového plánovania je aj otázka daňového a odvodového zaťaženia. Je štandardné, že podnikatelia svoje daňové povinnosti odhadujú vopred a snažia sa využiť dostupné legálne inštrumenty ako dane a odvody znížiť. Ak by Vás čokoľvek k tejto téme zaujímalo, dajte nám prosím vedieť.

Vyplácanie príjmov do zahraničia

Daňové zákony sú čoraz robustnejšie a je prirodzené, že podnikatelia nevedia s každou eventualitou spojiť príslušnú daňovú konsekvenciu. Takouto eventualitou je napríklad vyplácanie platieb do zahraničia. To štandardne býva spojené s nejakou zrážkovou daňou alebo zabezpečením dane. Sadzba dane je rôzna, v niektorých prípadoch dosahuje 35%. V prípade, že podnikateľ zrážku alebo zabezpečenie dane nevykoná, je zodpovedný pred správcom dane akoby to bola jeho daňová povinnosť. Inými slovami, ak podnikateľ nezrazí pri výplate do zahraničia daň v správnej výške, správca dane bude zaplatenie dane vymáhať od tohto podnikateľa.

Je preto potrebné pred akoukoľvek novou platbou si overiť u daňového poradcu alebo advokáta, či táto platba náhodou nepodlieha zrážkovej dani alebo zabezpečeniu dane a v akej výške.

Záznam webinára CFC pravidlá pre fyzické osoby od 1.1.2021 prezentovaný Petrom Vargom