Top

Podnikanie v zahraničí

Podnikanie v zahraničí

V okamihu, kedy podnikateľ do svojho podnikania dostane zahraničný prvok, prichádzajú postupne nové otázky:

  • DPH a fakturácia;
  • Kedy je potrebné si v zahraničí založiť spoločnosť?
  • Viem využiť nižšiu sadzbu dane v zahraničí?
  • Ako je to s odvodmi a zamestnávaním?
  • Musím uhrádzať zrážkové dane alebo daň zabezpečovať pri platbách do zahraničia? Pri akých áno?
  • Má byť slovenská firma holdingová alebo si mám založiť holding v zahraničí?
  • Aký dopad majú na moje zahraničné podnikanie CFC pravidlá, prípadne akékoľvek iné pravidlá slovenského práva?
  • Ako si môžem vyplácať dividendy?
  • Čo s transferovým oceňovaním? Treba mať transferovú dokumentáciu? Aký obsah a formu zvoliť? atď.
  • Otázky ohľadom cla.

U viacerých klientov sme zistili, že je nielen efektívne, ale aj klienti vnímajú komfortné to, keď klienta v súvislosti so zahraničnými aktivitami zastupujeme. Ak ide o založenie spoločnosti alebo zodpovedanie relevantných právnych alebo daňových otázok, my vieme, čo sa máme pýtať a ako sa to máme pýtať, aby komunikácia s lokálnou poradenskou spoločnosťou bola efektívna (a aj spolupráca potom lacnejšia).

Keďže náš tím tvoria nielen daňoví poradcovia a účtovníci, ale aj právnici z Highgate Law & Tax, klient tak môže mať celú agendu pod jednou strechou. Zastupujeme množstvo klientov v súvislosti s ich zahraničnými aktivitami. Máme s tým tak bohaté skúsenosti. A preto veríme, že na tento typ služby sme naozaj odborníci.

Záznam webinára CFC pravidlá pre fyzické osoby od 1.1.2021 prezentovaný Petrom Vargom