Top

Offshore poradenstvo

Čo je obsahom offshore poradenstva?

Pod offshore spoločnosťou nie je možné chápať iba spoločnosť, ktorá bola založená a existuje v tzv. daňovom raji. Aj kritickú časť českých holdingových spoločností, ktoré donedávna často zakladali slovenskí daňoví poradcovia s cieľom vyhnúť sa zdaneniu kapitálových ziskov na Slovensku v prípade úspešného EXITu, je možné považovať za offshore spoločnosti. Dokonca aj nedávny predaj jednej známej slovenskej IT firmy bol realizovaný cez offshore spoločnosť – a to cez rakúsku firmu. Obsah pojmov offshore a offshore spoločnosť je tak širší ako by sme si možno mysleli.  

Toto potvrdzuje aj znenie tzv. CFC pravidiel (t.j. pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti), ktoré od roku 2020 majú na Slovensku postihovať fyzické osoby, ktoré majú viac ako 10 % podiel na zahraničnej spoločnosti, ktorá platí nízke alebo žiadne dane.

Táto regulácia sa totiž týka aj spoločností založených v členských štátov Európskej únie pokiaľ tieto spoločnosti nemajú relevantné materiálne a personálne zabezpečenie (tzv. substance) a zároveň pomer reálne zaplatenej dane konkrétnej zahraničnej spoločnosti voči výsledku hospodárenia je menší ako 10 %. Z toho vyplýva, že tieto CFC pravidlá sa tak týkajú aj množstva štandardných holdingových spoločností, ale aj servisných spoločností v rôznych krajinách Európskej únie, a teda aj iných krajín ako je Cyprus alebo Malta. Viac informácií k tejto regulácií nájdete v našom online školení.

V rámci offshore poradenstva sme nielen zabezpečovali zakladanie firiem a asistovali pri otváraní účtov, ale spolupodieľali sa napríklad na:

  • zakladaní a prevádzke offshore fondov na investovanie do venture kapitálových projektov;
  • založení offshore firiem s cieľom ochrániť majetok vlastníkov;
  • založení a prevádzke zahraničných holdingových a finančných spoločností.

Keďže v rámci CARPATHIAN fungujeme spolu s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax, sústreďujeme sa predovšetkým na obhájiteľnosť a legitimitu zahraničných štruktúr. Súčasťou našej práce je vo veľa prípadoch aj akási kultivácia slovenského podnikateľského prostredia s cieľom jasne zadefinovať hranice, ktoré klientom neodporúčame prechádzať. Zakladanie offshore spoločností totiž nesmie byť nelegálne ani nelegitímne. Po offshorovej spoločnosti je možné siahnuť iba v prípadoch, keď je to obhájiteľné a zároveň predmetná štruktúra má ekonomické alebo právne opodstatnenie.

V rámci poradenstva v oblasti offshore spoločností sa dnes špecializujeme hlavne na:

  • obhájiteľnosť predmetných štruktúr;
  • posudzovanie a elimináciu prípadných trestnoprávnych dôsledkov;
  • vytváranie legálnych a legitímnych zahraničných štruktúr;
  • alebo pomoc so zakladaním zahraničných spoločností a s otvorením bankových účtov.

Ak máte záujem o konzultáciu, dajte nám prosím vedieť.

Záznam webinára CFC pravidlá pre fyzické osoby od 1.1.2021 prezentovaný Petrom Vargom