Top

Medzinárodné zdaňovanie

 

Neexistujú žiadne medzinárodné dane. Neexistuje žiadny globálny daňový systém, ktorý by upravoval transakcie a ekonomické operácie s medzinárodným aspektom. Všetky dane sa vyrubované na základe vnútroštátneho práva. Avšak, ak Vaša ekonomická činnosť prekročí hranice krajiny, v ktorej ste daňovým rezidentom, ste nútený riešiť aspekty medzinárodného zdaňovania.

Našim klientom preto ponúkame poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

 

 • Zdaňovanie príjmov zo zahraničia (napríklad pri dovoze tovarov, či poskytovaní služby v zahraničí)
 • Akékoľvek otázky v súvislosti s cezhraničnými ekonomickými operáciami ako sú najmä:
  • Zdaňovanie dividend
  • Zdaňovanie licenčných poplatkov
  • Zdaňovanie úrokov
  • Zdaňovanie ziskov podniku
  • Zdaňovanie zamestnancov
  • Koncept stálej prevádzkarne
 • Holdingové spoločnosti
 • DPH aspekty pri cezhraničných ekonomických operáciách
 • Zastupovanie pri žiadostiach o vrátenie DPH a dani z príjmov
 • Transferové oceňovanie
 • Pravidlá proti agresívnej daňovej optimalizácie

 

Služby medzinárodného zdaňovania s pridanou hodnotou

Okrem compliance otázok v rámci medzinárodného zdaňovania vieme klientom pomôcť navrhnúť efektívne daňové alebo právne štruktúry, optimalizovať ich náklady a získať tak právny komfort a/alebo ušetriť im tak nemalé finančné prostriedky.

Viac informácií nájdete tu.